Kroksund

  Flagget vaier ved Kroksund hotell 1906. Hotellet ble oppført i 1898 og var hotell fram til 1920. I perioden 1920-1959 var det gamlehjem. Foto: G. Karlsen / Hole bildearkiv   Kroksund er ei grend i Hole. Det bor omtrent 350 mennesker der.   Kroksund ligger langs Europavei 16, litt vest for Sundvollen. Det vil… Fortsett å lese Kroksund

Fin fossil fra Rudstangen

  Mix måtte passe seg for storfisken. Tegning: Esther van Hulsen. Fra boka: Sjøskorpionen fra Ringerike    På Rudstangen i Hole er det gjort noen gamle funn. Det er funnet en sjø-skorpion som er 428 millioner år gammel. Det er gammelt.   Det finnes ei fin bok om funna fra Rudstangen. «Sjøskorpionen på Ringerike» heter boka. Den er… Fortsett å lese Fin fossil fra Rudstangen

Statoilstranda på Vik

  Nedenfor bensinstasjonen Cirkle K på Vik i Hole ligger det ei fin strand. Statoilstranda er det mange som kaller den stranda. Hvorfor det?   Jo nemlig: Før het bensinstasjonen Statoil. Men så skifta den navn til Cirkle K. Men stranda skifta jo ikke navn for det.   Det var lærerne på Vik skole som begynte… Fortsett å lese Statoilstranda på Vik

Steinssletta

17. mai-tog på Steinssletta. Elever fra Stein skole går i 17. mai-tog med viftende flagg. Bildet er tatt ca. 1920. Foto: Hole bygdearkiv.   Steinssletta er ei stor slette i Hole. Sletta går fra Steinsbakken til Gile, og er omtrent 2,5 kilometer lang. Veien mellom Oslo og Bergen, E16, går over Steinssletta. Det ligger mange… Fortsett å lese Steinssletta

Hungerholt

Gården Hungerholt. Foto: Olav Norheim Når du tar av ved veien til Åsa ute på Steinssletta, kommer du etter noen hundre meter til gården Hungerholt. Gården ligger et stykke til høyre for veien, litt nord for Halvdanshaugen. Hunger er et gammelt ord for sult, og holt betyr et lite skogstykke. Mange husmannsplasser fikk for to-tre… Fortsett å lese Hungerholt

Vik skole

Vik skole fylte 50 år i 2012. Tidligere rektor Kristian Sundheim forteller om historia til skolen. Det var fredag 17. august 1962 de første elevene strømmet inn til den nye skolen på Vik. De kom fra fire tidligere skolekretser: Stein, Løken, Sundvollen og Nes. Flere år var gått siden det ble vedtatt at kretsene skulle… Fortsett å lese Vik skole

Orlangen

Huset i Orlangen, slik det så ut før det ble revet. Foto: Olav Norheim Langs veien lå det et lite hus, klemt mellom berget og fjorden. Huset var gammelt, lite, ikke så pent lenger. Det hadde stått der lenge. Ovafor huset gikk bilveien, E16. Nedafor huset gikk gang- og sykkelveien. Det var så vidt huset fikk… Fortsett å lese Orlangen

Borgenmoen

  Et par hundre meter vest for Ole Rytteragers vei finner du et stort gravfelt på Borgenmoen. Den største av gravhaugene er trolig omkring 1400 år gammel. Nå vokser det mye skog på Borgenmoen. Det var ikke skog her den gangen, og denne gravhaugen må ha vært virkelig synlig i terrenget. Du kan sikkert tenke… Fortsett å lese Borgenmoen

Løken

Flyfoto av Løken tatt i 1955. Foto: Widerøe Flyfoto AS Løken ligger midt på ei slette. På den ene sida av sletta ligger Fekjær og Gjesval, på den andre sida ligger Rytteraker og Borgen. Løken er en gammel bondegård. Ved gården er det noen stedsnavn som begynner på Løken: Løken barnehage, som tidligere var Løken… Fortsett å lese Løken