Ådalselva

Menn i arbeid med å slå ned påler i Ådalselva. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv   Fra Sperillen renner det ei elv som vi kaller Ådalselva. Den elva renner ut i Hønefossen. Det er fossen ved bybrua i Hønefoss.    Rett etter Hønefossen, ved Glatved, renner Ådalselva sammen med Randselva. Så renner elva videre mot Tyrifjorden, under… Fortsett å lese Ådalselva

Sperillen

  Kongsstrømmen og innseilingen til slusene i Killingstrømmen. Fotografier er tatt mellom 1912-1914. Foto: Adolf Johansen / Buskerud Fylkesfotoarkiv   Sperillen er en innsjø i Ådalen. Den er sirka 26 kilometer lang, og går fra Killingstrømmen ved Ringmoen og nordover til Nes i Ådalen.    Det er mye fisk i Sperillen, og det sies gjerne… Fortsett å lese Sperillen

Utøya

  Utøya sett fra kaia. Det går ikke bru dit, bare båt. Foto: Olav Norheim.    Utøya er den øya som ligger lengst ut i Tyrifjorden.   Når vi er på Utstranda i Hole og ser ut over Tyrifjorden, da er Utøya den øya som ligger lengst ut i fjorden. Det er slik Utøya har… Fortsett å lese Utøya

Storelva

Storelva ved Kvernbergsund. Foto: Olav Norheim   Storelva renner fra Hønefoss og ut i Tyrifjorden. Storelva begynner omtrent midt i Hønefoss. Der møtes det to elver. De renner videre sammen som ei stor elv. Den kaller vi Storelva. De to elvene som møtes i Hønefoss, heter Randselva og Begna. Randselva kommer fra Randsfjorden. Begna kommer… Fortsett å lese Storelva

Øyer med dyrenavn

Utsikt fra Krokskogen mot Sundvollen, Kroksund og Steinsfjorden (2003). Foto: Hole bygdearkiv   Det er mange øyer inne i Steinsfjorden og ute i Tyrifjorden. Og alle øyene har navn. Noen av dem har dyre-navn. Ja, det er ganske mange øyer som er oppkalt etter dyr.   Haraøya Ved Storøya ligger det flere øyer med dyrenavn.… Fortsett å lese Øyer med dyrenavn

Tjuvholmen

  Tjuvholmen er ei lita øy i Steinsfjorden, sør for Herøya, i nærheten av Småøyene. Fra Nedre Steinsåsen kan du se over til Tjuvholmen.   Navnet Tjuvholmen kan tyde på at denne lille øya har vært straffe-sted for tjuver. Kanskje tjuver måtte være på øya ei stund som straff. For noen hundre år siden var… Fortsett å lese Tjuvholmen

Svartøyene

Gårdsbruket Svarstadenga (Enga) med Svartøyene i bakgrunnen. Bildet er tatt på 1920-tallet. Foto: Hole bygdearkiv    Retter du blikket mot Lille Svartøya og Store Svartøya i Tyrifjorden, kan du kanskje tru at øyene har fått navna sine fordi de er så svarte. Men slik er det ikke. De har fått navn etter Svarstad, gårdene de… Fortsett å lese Svartøyene

Tyrifjorden

  Kart over Tyrifjorden. Tegning: Øyvind Tingleff    Tyrifjorden er den femte største innsjøen i Norge. Mesteparten av Tyrifjorden ligger på Ringerike.   Tyrifjorden går fra Ask i nord til Drammenselva i sør. Vi sier at Tyrifjorden har fire fjord-armer. Det vil si at det går en slags arm i hver retning. De heter Storfjorden,… Fortsett å lese Tyrifjorden

Haraøya

    Haraøya ligger i Storøysundet utenfor Storøya i Tyrifjorden. Folk sier både Haraøya og Hareøya. Ser du forskjellen? Noen sier Vesleøya.   Haraøya? Det må vel ha noe med hare å gjøre. På en måte. En gang i 1930-åra ble det satt ut kaniner på øya. Da folk rodde forbi, trudde de at de… Fortsett å lese Haraøya

Braksøya

Sigrid Falkheim (1900-1977) i sidevogn på Indian motorsykkel, 17. mai 1925. Braksøya i bakgrunnen. Foto: Hole bygdearkiv     Braksøya er den øya i Steinsfjorden som er mest fotogen, som er finest å ta bilde av. Braksøya ligger nær Garntangen.   Hele øya er et natur-reservat etter at øya ble freda i 1988. Noen områder er… Fortsett å lese Braksøya