Ådalselva

Menn i arbeid med å slå ned påler i Ådalselva. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv   Fra Sperillen renner det ei elv som vi kaller Ådalselva. Den elva renner ut i Hønefossen. Det er fossen ved bybrua i Hønefoss.    Rett etter Hønefossen, ved Glatved, renner Ådalselva sammen med Randselva. Så renner elva videre mot Tyrifjorden, under… Fortsett å lese Ådalselva

Sperillen

  Kongsstrømmen og innseilingen til slusene i Killingstrømmen. Fotografier er tatt mellom 1912-1914. Foto: Adolf Johansen / Buskerud Fylkesfotoarkiv   Sperillen er en innsjø i Ådalen. Den er sirka 26 kilometer lang, og går fra Killingstrømmen ved Ringmoen og nordover til Nes i Ådalen.    Det er mye fisk i Sperillen, og det sies gjerne… Fortsett å lese Sperillen

Grønland

  Grønland ligger på Jevnaker, der du svinger av mot Åsbygda og Haug. Kart: Øyvind Tingleff / Jevnaker kommune.     Grønland er et land, et land på ei stor øy. Men det er også et sted på Jevnaker. Det ligger på Torbjørnrud-jordet.   Julaften 1867 brøt det ut brann på Jevnaker. 21 familier mista… Fortsett å lese Grønland

Sollihøgda

Flyfoto av Sollihøgda tatt på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv  Sollihøgda ligger i to kommuner, både Bærum og Hole. Så da ligger Sollihøgda i to fylker også. For Bærum ligger i Akershus fylke og Hole ligger i Buskerud. Før var det skole på Sollihøgda. Men det er det ikke nå lenger. Skolen ble nedlagt… Fortsett å lese Sollihøgda

Sundvollen oppvekstsenter

Sundvollen oppvekstsenter er både skole og barnehage. Derfor heter det verken skole eller barnehage, men oppvekstsenter.     Oppvekstsenteret ligger egentlig ikke nede i Sundvollen. Det ligger lenger opp, der Krokkleiva begynner. Men det heter jo Sundvollen oppvekstsenter for det.     Det er barneskole der, barnehage og SFO (skole-fritidsordning).     På skolen er… Fortsett å lese Sundvollen oppvekstsenter

Kroksund

  Flagget vaier ved Kroksund hotell 1906. Hotellet ble oppført i 1898 og var hotell fram til 1920. I perioden 1920-1959 var det gamlehjem. Foto: G. Karlsen / Hole bildearkiv   Kroksund er ei grend i Hole. Det bor omtrent 350 mennesker der.   Kroksund ligger langs Europavei 16, litt vest for Sundvollen. Det vil… Fortsett å lese Kroksund

Sundvollen

  Sundvollen er både en gård og et tettsted i Hole.   Før ble gården kalt Kroksundvollen, for den ligger ved Kroksundet. Men det ble så langt å si, så nå sier vi bare Sundvollen.   I Sundvollen har de barnehage, en bensinstasjon og et stort hotell og en ny butikk. Det er mange hus… Fortsett å lese Sundvollen

Åsa

  Åsa er ei bygd i Norderhov, på østsida av Steinsfjorden. Når du kommer fra nord, står det «Åsaporten» på et skilt over en tunnel. Og så fortsetter Åsa mot sør, helt til grensa mot Hole kommune.    Mange åser i Åsa Navnet Åsa er laget av ordet ås, altså en lang høyde. Navnet forteller… Fortsett å lese Åsa

Steinsfjorden Montessoriskole

  Steinsfjorden Montessoriskole ligger i Åsa, på østsida av Steinsfjorden.   Steinsfjorden Montessoriskole er nesten ny. Den starta opp høsten 2016. Men det var skole i skolehuset før også. Da het skolen Vegård skole fordi den lå i den bygda som kalles Vegårdsfjerdingen. Montesorri-skole Skolen er en montesorri-skole. Det vil si at skolen bygger på… Fortsett å lese Steinsfjorden Montessoriskole