Østre

Noen fra Jevnaker sier de fra Østre. Men hvor er det? Østre er det samme som den østre delen av Jevnaker kommune. Det er den delen som grenser mot Lunner kommune i øst. Men hva grenser Østre mot ellers?   Bare blitt sånn Egentlig er det ingen som har bestemt grensene for hvor Østre er.… Fortsett å lese Østre

Bergerfoss

Den første fossen i Randselva, etter at elva starter på sin ferd sørover fra Randsfjorden, heter Bergerfoss. Ved brua, på vestsida av elva, blei Randsfjord Træsliberi anlagt i 1883. De første årene jobbet 15 mann der med å lage tremasse til papirindustrien. Av tremasse kan de lage papir.   Papir-fabrikk Seinere begynte de å lage… Fortsett å lese Bergerfoss

Steinssletta

17. mai-tog på Steinssletta. Elever fra Stein skole går i 17. mai-tog med viftende flagg. Bildet er tatt ca. 1920. Foto: Hole bygdearkiv.   Steinssletta er ei stor slette i Hole. Sletta går fra Steinsbakken til Gile, og er omtrent 2,5 kilometer lang. Veien mellom Oslo og Bergen, E16, går over Steinssletta. Det ligger mange… Fortsett å lese Steinssletta