Røyse

  Del av Bønsnesfjerdingen sett fra sør. Nordfjorden til venstre i bildet, og Sælabonn til høyre (1989). Foto: Hole bygdearkiv   Røyse er ei bygd i Hole, og ei halvøy.   Røyse stikker ut i Tyrifjorden mellom Nordfjorden og Sælabonn. Fram med kartet! Navnet Røyse er laget av ordet ‘røys’ og forteller om steinrøysene og de steinete… Fortsett å lese Røyse

Røyse skole

    Røyse skole heter det den heter fordi den ligger midt på Røyse i Hole. Røyse skole ble bygd i 1959. Før det gikk elevene på Stadum skole og på Hunstad skole, men de skolene ble da nedlagt. I 1982 fikk skolen ny gymsal og svømmebasseng. Men i 2011 ble svømmebassenget stengt. Nå er… Fortsett å lese Røyse skole