Soria Moria

   Ferie-kolonien Soria Moria på Svensrud, et langt hus med flatt tak (1957). Foto: Hallvard Løyland / Buskerud fylkesfotoarkiv Soria Moria, det høres ut som et eventyr-slott.  For Soria Moria er jo egentlig et eventyr om et slott på et fjell i det fjerne. Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe hørte eventyret om Soria Moria.… Fortsett å lese Soria Moria

Utøya

  Utøya sett fra kaia. Det går ikke bru dit, bare båt. Foto: Olav Norheim.    Utøya er den øya som ligger lengst ut i Tyrifjorden.   Når vi er på Utstranda i Hole og ser ut over Tyrifjorden, da er Utøya den øya som ligger lengst ut i fjorden. Det er slik Utøya har… Fortsett å lese Utøya

Sollihøgda

Flyfoto av Sollihøgda tatt på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv   Sollihøgda ligger i to kommuner, både Bærum og Hole. Så da ligger Sollihøgda i to fylker også. For Bærum ligger i Akershus fylke og Hole ligger i Buskerud. Før var det skole på Sollihøgda. Men det er det ikke nå lenger. Skolen ble… Fortsett å lese Sollihøgda

Ringeriksporten

  Ringeriksporten er porten til Ringerike når vi kommer langs E16 fra øst. Foto: Olav Norheim    Når du kjører mot Ringerike fra øst, og kommer til Sollihøgda, da går det ei lita bru over veien. «Ringeriksporten» står det på den brua. Så Ringeriksporten er jo egentlig ikke noen port, men rett og slett ei gangbru.… Fortsett å lese Ringeriksporten