Steinssletta

17maitog steinsslettalite


17. mai-tog på Steinssletta. Elever fra Stein skole går i 17. mai-tog med viftende flagg. Bildet er tatt ca. 1920. Foto: Hole bygdearkiv.

 

Steinssletta er ei stor slette i Hole. Sletta går fra Steinsbakken til Gile, og er omtrent 2,5 kilometer lang. Veien mellom Oslo og Bergen, E16, går over Steinssletta.

Det ligger mange fine gårder på begge sider av veien over Steinssletta. På østsida ligger Stein, Hungerholt, Hårum-gårdene og Gile-gårdene. På vestsida ligger Selte, Sørum, Mo, Bjørnstad, Bjørke, Sonerud, Øderå og Rå.

Den første filmen om Olsenbanden ble laget i 1969. Litt av den ble spilt inn på Steinssletta, da de skulle kjøre fort og forfølge hverandre. Da var det fint å ha en lang rett veistrekning.

steinssletta3 2012lite

Steinssletta med Gyrihaugen og Krokskogen i bakgrunnen. Bildet er tatt i 2012 av Olav Norheim.

 

Steinssletta kan kalles ”et nasjonalt utvalgt kulturlandskap”. Det høres fint ut. Det er det også. Det betyr at landskapet på Steinssletta er så fint at vi skal ta vare på det. Et landskap i hvert fylke er utvalgt. Og i Buskerud ble det Steinssletta.

Det har vært jordbruk på Steinssletta i 4 000 år, og kanskje enda lenger. Det er lenge.

Steinssletta er oppkalt etter den store gården Stein, som ligger ved Steinssletta.

steinssletta

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke: Hole bygdebok II Steinsfjerdingen (2002), side 447-531

Margit Harsson: Stein – en storgård på Ringerike (2000)
Margit Harsson: Halvdanshaugen (2004)

Gudmund Bakke: Steinsletta – et utvalgt kulturlandskap (2014)

Hjemmesiden til Steinssletta Kulturlandskap.{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *