Orlangen

Huset i Orlangen, slik det så ut før det ble revet. Foto: Olav Norheim Langs veien lå det et lite hus, klemt mellom berget og fjorden. Huset var gammelt, lite, ikke så pent lenger. Det hadde stått der lenge. Ovafor huset gikk bilveien, E16. Nedafor huset gikk gang- og sykkelveien. Det var så vidt huset fikk… Fortsett å lese Orlangen