Sollihøgda

sollihgda 1960talletlite

Flyfoto av Sollihøgda tatt på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv
 

Sollihøgda ligger i to kommuner, både Bærum og Hole.

Så da ligger Sollihøgda i to fylker også. For Bærum ligger i Akershus fylke og Hole ligger i Buskerud.

Før var det skole på Sollihøgda. Men det er det ikke nå lenger. Skolen ble nedlagt i 1991. I dag er det barnehage og grendehus i den gamle skolen. De elevene som bor på Sollihøgda og hører til Hole, går nå på Sundvollen oppvekstsenter.

Fint å gå på ski

Sollihøgda ligger på sirka 340 meter over havet.

Det er fint å gå på ski på Sollihøgda. Det går løyper til Oslomarka og til Krokskogen. Vi har fin utsikt til Tyrifjorden. Noen steder kan vi også se Oslofjorden.

sollihogda 1936lite

Jens (f. 1921) og Oliver (f. 1924) Rønningen prøver skiene i Løkenmyr, Krokskogen. Foto: Hole bygdearkiv.

Sollihøgda kapell er ei lita kirke. Den er mer enn hundre år gammel, bygd i 1911. Det er 70 sitteplasser der.

 

Bergbilder

Ved Klokkehaugen på Sollihøgda er det helle-ristinger eller bergbilder. De er rissa inn i berget. Det kan se ut som at det er rissa inn to små skip i berget.

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke (2009): Hole bygdebok bind 5, side 658-664.
Gudmund Bakke (2013): Hole bygdebok bind 6, side 54.
Sollihøgda kapell{/AF}

 

sollihogda 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *