Mo i Steinsfjerdingen

001566Mogard1990lite

Gårdstunet på Mo med hovedbygningen, Fasterstua og stabburet. Foto: Hole bygdearkiv

Mo heter det mange steder. En mo er en mo, ei slette, ei stor flate. Her vi bor er det flatt flere steder, og derfor er det mange moer her. Det er Mo på Jevnaker, i Ådalen, og to steder i Hole. Det er en gård som heter Mo på Røyse, ved Røyse skole. Og så er det en Mo-gård ovenfor Steinssletta. Det er der Jørgen Moe var fra.

Asbjørnsen og Moe

Jørgen Moe, det var han som samla eventyr sammen med Peter Christen Asbjørnsen. Jørgen Moe ble født 22. april 1813. Asbjørnsen var ett år eldre.

De møttes som skolegutter på prestegården i Norderhov. Det var i 1826. Der gikk de på Student-fabrikken, som folk sa. De skulle lese og lære for å bli studenter. Foreldra til Jørgen Moe var bonde og bondekone på Mo. Faren til Peter Christen Asbjørnsen var glassmester i Christiania, altså Oslo.

Det var uvanlig, den gangen, at en bondesønn og en håndverker-sønn fikk studere. De pleide ikke å få så mye utdanning at de kunne begynne ved Universitetet. Og det var ingen jenter som studerte.

Ut å samle eventyr

Etter at de ble voksne, ble Asbjørnsen og Moe interesserte i eventyr. De la ut på flere turer for å samle eventyr. I 1841 hadde de samla nok eventyr til et helt hefte. I 1843 kom det ei hel eventyrbok, og året etter ei bok til.

Moe samla mange eventyr fra Ringerike. For der var han best kjent. Han fikk tak i noen eventyr fra søskena sine. Men noen av de beste eventyra fikk han tak i av en skredder fra Svensrud i Hole. Lars Svensrud het han.

jorgen moe eventyrkameratenelite

En sommerdag på Mo i 1837: Asbjørnsen og Moe er klare for å samle eventyr. Tegning: Øyvind Tingleff

Dokkestua på Mo 

Jørgen Moe skreiv mange sanger og dikt. Og så ga han ut ei fin barnebok. «I brønnen og i tjernet», het den. Den kom ut på nytt til 200-årsdagen hans, med tegninger som barn i Hole har laga. Den boka handler nok mye om Jørgen Moe og søskena hans. Ikke alt er sant, men veldig mye er sant. Store-Beate i boka har ei dokkestue. Det stemmer at det sto ei dokkestue på Mo. Ja stua står der den dag i dag.

Gesellen

Da Jørgen Moe vokste opp, sto det et hus på Mo som ble kalt for Gesellen. En gesell er egentlig en mann som går rundt i bygd og by for ta seg arbeid. Farende folk fikk ta inn i Gesellen og overnatte der. Om kveldene hendte det at Jørgen Moe gikk innom Gesellen for å høre på folk som satt og snakka og fortalte.

Gammel gård

Mo er en gammel gård, en av de eldste gårdene på hele Ringerike. Gården ligger fint til oppe på en høyde ovenfor Steinssletta, mellom Bjørke og Sørum. Gården har fått navn etter en mo. Den moen ligger bak gårdstunet.

Det kan ha bodd folk på Mo i 2 000 år, kanskje lenger også. Mo er en av de største gårdene i bygda.

Hanserudstua

Om vinteren kan det være fint å gå på ski til Mo. Da går det an å sette fra seg skiene utenfor Hanserudstua på gården, og gå inn og kjøpe seg noe godt i livet.

I Hanserudstua bodde det en gammel soldat som het Hans. Det er 200 år siden. Da sto Hanserudstua lenger unna gården. Hans ble kalt for Hans Grenader. Grenader er det samme som soldat.

mo gard

{AF}Mer å lese:

Asbjørnsen og Moe og de gode hjelperne: en eventyrfeiring (2013)

Norsk eventyrbibliotek, bind 2. Ridder Skau og jomfru Dame: eventyr frå Ringerike (1969)

Olav Norheim: Asbjørnsen og Moe på eventyr (2013)

Truls Gjefsen: Jørgen Moe: en biografi (2011)

Se også artikkelen om Svensrud

Nasjonabiblioteket har laget en nettutstilling hvor du blant annet kan lese om Asbjørnsen og Moe, og se flotte eventyrtegninger av Theodor Kittelsen

Hjemmesiden til Mo gård{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *