Svartøyene

Gårdsbruket Svarstadenga (Enga) med Svartøyene i bakgrunnen. Bildet er tatt på 1920-tallet. Foto: Hole bygdearkiv    Retter du blikket mot Lille Svartøya og Store Svartøya i Tyrifjorden, kan du kanskje tru at øyene har fått navna sine fordi de er så svarte. Men slik er det ikke. De har fått navn etter Svarstad, gårdene de… Fortsett å lese Svartøyene

Kongens utsikt

  Tre menn nyter utsikten. Bildet er tatt tidlig på 1900-tallet. Foto: Hole bildearkiv    Kongens utsikt er et utkikks-punkt et stykke øst for Krokkleiva i Hole. Stedet har fått navn etter en kongs som het Karl Johan. Han var konge i Norge og Sverige. Mellom 1814 og 1905 hadde Norge og Sverige konge sammen.  … Fortsett å lese Kongens utsikt

Rundtom i Hole

   Det heter Rundtom mange steder i landet vårt.   På Røyse i Hole er det en plass som heter Rundtom. Det var en husmanns-plass. Plassen lå nedenfor Stadum. Rundtom skal ha fått navnet sitt fordi plassen var omringet av vann når det var mye vann og flom i Storelva. Vannet gitt «rundt om» plassen.… Fortsett å lese Rundtom i Hole