Sollihøgda

Flyfoto av Sollihøgda tatt på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv  Sollihøgda ligger i to kommuner, både Bærum og Hole. Så da ligger Sollihøgda i to fylker også. For Bærum ligger i Akershus fylke og Hole ligger i Buskerud. Før var det skole på Sollihøgda. Men det er det ikke nå lenger. Skolen ble nedlagt… Fortsett å lese Sollihøgda

Sundvollen oppvekstsenter

Sundvollen oppvekstsenter er både skole og barnehage. Derfor heter det verken skole eller barnehage, men oppvekstsenter.     Oppvekstsenteret ligger egentlig ikke nede i Sundvollen. Det ligger lenger opp, der Krokkleiva begynner. Men det heter jo Sundvollen oppvekstsenter for det.     Det er barneskole der, barnehage og SFO (skole-fritidsordning).     På skolen er… Fortsett å lese Sundvollen oppvekstsenter

Kroksund

  Flagget vaier ved Kroksund hotell 1906. Hotellet ble oppført i 1898 og var hotell fram til 1920. I perioden 1920-1959 var det gamlehjem. Foto: G. Karlsen / Hole bildearkiv   Kroksund er ei grend i Hole. Det bor omtrent 350 mennesker der.   Kroksund ligger langs Europavei 16, litt vest for Sundvollen. Det vil… Fortsett å lese Kroksund

Sundvollen

  Sundvollen er både en gård og et tettsted i Hole.   Før ble gården kalt Kroksundvollen, for den ligger ved Kroksundet. Men det ble så langt å si, så nå sier vi bare Sundvollen.   I Sundvollen har de barnehage, en bensinstasjon og et stort hotell og en ny butikk. Det er mange hus… Fortsett å lese Sundvollen