Prosjektforslag

Noen forslag til elevprosjekter: Elevene kan være navneforskere. Hvorfor heter det for eksempel Kastet, eller Tippen, eller Nordre torg? Går det an å finne ut hvor gamle navna er? Hva kan gamle bilder fortelle om hvordan et sted har forandra seg? Går det an å ta nye bilder på det sammestedet? Eller er stedet for mye… Fortsett å lese Prosjektforslag

Pedagogisk forankring

Nettstedet egner seg godt som tverrfaglig samarbeid på klassetrinnet fordi det kan knyttes til en rekke fagmål i Kunnskapsløftet. Nettstedet egner seg spesielt til å bruke digitale verktøy på ulike måter. Nedenfor følger en oversikt over ulike fag og kunnskapsmål som kan være relevante. Læreplanene etter 4. trinn og 7. trinn sier at det er… Fortsett å lese Pedagogisk forankring

Hvem står bak?

Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerike bibliotek, Hole bibliotek, Jevnaker folkebibliotek, Ringerike Historielag, Hole historielag og Jevnaker historielag. Prosjektgruppe: Prosjektansvarlig: Marianne Tollefsen Bakken Prosjektmedarbeider: Bente Bråten Illustratører: Sigbjørn Lilleeng og Øyvind Tingleff Web- og grafisk design: Webform Styringsgruppe:     Rådet for Ringeriksregionen                               Thomas Funder(Ringerike Historielag)                               Marianne Tollefsen Bakken (Ringerike bibliotek)                               Hanne Stuve (Hole bibliotek)… Fortsett å lese Hvem står bak?

Hvor er Hønefoss?

Det blå Hønefoss-skiltet på Hvervenkastet.   Hvor er Hønefoss? Ja det er da også et spørsmål. Hønefoss er jo Hønefoss. Men er det så enkelt? Mange blå Hønefoss-skilt Er du i Hønefoss, så vet du vel hvor du er. Men hvor begynner og slutter Hønefoss? Noen mener kanskje at Hønefoss bare er Hønefoss sentrum. Men… Fortsett å lese Hvor er Hønefoss?