Borgenmoen

  Et par hundre meter vest for Ole Rytteragers vei finner du et stort gravfelt på Borgenmoen. Den største av gravhaugene er trolig omkring 1400 år gammel. Nå vokser det mye skog på Borgenmoen. Det var ikke skog her den gangen, og denne gravhaugen må ha vært virkelig synlig i terrenget. Du kan sikkert tenke… Fortsett å lese Borgenmoen

Løken

Flyfoto av Løken tatt i 1955. Foto: Widerøe Flyfoto AS Løken ligger midt på ei slette. På den ene sida av sletta ligger Fekjær og Gjesval, på den andre sida ligger Rytteraker og Borgen. Løken er en gammel bondegård. Ved gården er det noen stedsnavn som begynner på Løken: Løken barnehage, som tidligere var Løken… Fortsett å lese Løken

Nær din skole

Nå kan du velge din skole. Noen av bildene nedenfor er klikkbare. Nå kan du trykke på det, så får du se hva som skjer.MEN: Om vi ennå ikke har skrevet om steder nær din skole, så kommer du til forsiden av nettstedet vårt.       Eikli skole Hallingby skole Haugsbygd ungdomsskole Helgerud skole… Fortsett å lese Nær din skole

Vik

Vik, slik tegner Øyvind Tingleff ser det. Finner du Elgil? Det var en gang ei vik. Vika lå fint og lunt nede ved Steinsfjorden. Det var lett å komme inn til vika med båt. Så der var det nok fint å bo. Det har bodd folk på Vik i 2 000 år, og sikkert lenger… Fortsett å lese Vik

Borgen

Fra Sørigarden Borgen tidlig i 1920-årene. Martin og Maren Sofie Borgen med fem av de seks barna sine. Foto: Hole bygdearkiv Oppe ved Ring Bygg på Blomshøgda kommer vi inn i Ole Rytteragers vei, og går du nedover mot Tyrifjorden, kommer du til Borgen-gårdene. Borgen ble kanskje en egen gård for rundt 2 000 år… Fortsett å lese Borgen