Østre

Noen fra Jevnaker sier de fra Østre. Men hvor er det? Østre er det samme som den østre delen av Jevnaker kommune. Det er den delen som grenser mot Lunner kommune i øst. Men hva grenser Østre mot ellers?   Bare blitt sånn Egentlig er det ingen som har bestemt grensene for hvor Østre er.… Fortsett å lese Østre

Bergerfoss

Den første fossen i Randselva, etter at elva starter på sin ferd sørover fra Randsfjorden, heter Bergerfoss. Ved brua, på vestsida av elva, blei Randsfjord Træsliberi anlagt i 1883. De første årene jobbet 15 mann der med å lage tremasse til papirindustrien. Av tremasse kan de lage papir.   Papir-fabrikk Seinere begynte de å lage… Fortsett å lese Bergerfoss

Borgenmoen

  Et par hundre meter vest for Ole Rytteragers vei finner du et stort gravfelt på Borgenmoen. Den største av gravhaugene er trolig omkring 1400 år gammel. Nå vokser det mye skog på Borgenmoen. Det var ikke skog her den gangen, og denne gravhaugen må ha vært virkelig synlig i terrenget. Du kan sikkert tenke… Fortsett å lese Borgenmoen