Tyrimyra

Tyrimyra i 1957 med avfallsstasjonen, grustaket, og den nye kraftlinja. Fremdeles med husmannsplassen liggende her. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud fylkesfotoarkiv.   Tyrimyra ligger lang nord i Hønefoss, i utkanten av Hovsmarka. Mange voksne husker at Tyrimyra var en stor søppelplass.   På søppelplassen var det fint å leike, syntes mange barn. Her kunne de finne mye… Fortsett å lese Tyrimyra

Riperbakken

    Riperbakken er den bratteste bakken i Hønefoss. Og i den stupbratte bakken går det sykkelløp hvert år – oppover. Første løpet opp Riperbakken var rundt 1990. Løpet het Ringerike Grand Prix. I 2011 skiftet det navn til Glava Tour. Tour er tur. Glava er noe vi putter inni veggene når vi bygger hus.… Fortsett å lese Riperbakken