Fin fossil fra Rudstangen

  Mix måtte passe seg for storfisken. Tegning: Esther van Hulsen. Fra boka: Sjøskorpionen fra Ringerike    På Rudstangen i Hole er det gjort noen gamle funn. Det er funnet en sjø-skorpion som er 428 millioner år gammel. Det er gammelt.   Det finnes ei fin bok om funna fra Rudstangen. «Sjøskorpionen på Ringerike» heter boka. Den er… Fortsett å lese Fin fossil fra Rudstangen

Hole

Våningshuset i Hole prestegård. Vi ser bl.a. sokneprest Lund og hans kone. Mannen med hesten er prestens rådsdreng, Nils Øgarden. Bildet er tatt ca. 1860. Foto: Hole bygdearkiv    Hole er en kommune, men navnet Hole er mye eldre enn kommunen.   For mange hundre år siden var Hole navnet på en gård. Navnet betyr… Fortsett å lese Hole

Tyrifjorden

  Kart over Tyrifjorden. Tegning: Øyvind Tingleff    Tyrifjorden er den femte største innsjøen i Norge. Mesteparten av Tyrifjorden ligger på Ringerike.   Tyrifjorden går fra Ask i nord til Drammenselva i sør. Vi sier at Tyrifjorden har fire fjord-armer. Det vil si at det går en slags arm i hver retning. De heter Storfjorden,… Fortsett å lese Tyrifjorden

Haraøya

    Haraøya ligger i Storøysundet utenfor Storøya i Tyrifjorden. Folk sier både Haraøya og Hareøya. Ser du forskjellen? Noen sier Vesleøya.   Haraøya? Det må vel ha noe med hare å gjøre. På en måte. En gang i 1930-åra ble det satt ut kaniner på øya. Da folk rodde forbi, trudde de at de… Fortsett å lese Haraøya