Haldenjordet

Haldenjordet  i 1955 med Haldengården til venstre og helt innerst ved Fossekallveien ser vi Dile. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud fylkesfotoarkiv   Nedafor Rabba ligger et stort område som vi kaller Haldenjordet. Før var Haldenjordet mindre enn i dag. Haldenjordet var et jorde til gården Halden.   Etter hvert som det ble bygd mange hus på Haldenjordet… Fortsett å lese Haldenjordet