Soria Moria

   Ferie-kolonien Soria Moria på Svensrud, et langt hus med flatt tak (1957). Foto: Hallvard Løyland / Buskerud fylkesfotoarkiv Soria Moria, det høres ut som et eventyr-slott.  For Soria Moria er jo egentlig et eventyr om et slott på et fjell i det fjerne. Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe hørte eventyret om Soria Moria.… Fortsett å lese Soria Moria

Rundtom i Hole

   Det heter Rundtom mange steder i landet vårt.   På Røyse i Hole er det en plass som heter Rundtom. Det var en husmanns-plass. Plassen lå nedenfor Stadum. Rundtom skal ha fått navnet sitt fordi plassen var omringet av vann når det var mye vann og flom i Storelva. Vannet gitt «rundt om» plassen.… Fortsett å lese Rundtom i Hole

Hole

Våningshuset i Hole prestegård. Vi ser bl.a. sokneprest Lund og hans kone. Mannen med hesten er prestens rådsdreng, Nils Øgarden. Bildet er tatt ca. 1860. Foto: Hole bygdearkiv    Hole er en kommune, men navnet Hole er mye eldre enn kommunen.   For mange hundre år siden var Hole navnet på en gård. Navnet betyr… Fortsett å lese Hole

Røyse

  Del av Bønsnesfjerdingen sett fra sør. Nordfjorden til venstre i bildet, og Sælabonn til høyre (1989). Foto: Hole bygdearkiv   Røyse er ei bygd i Hole, og ei halvøy.   Røyse stikker ut i Tyrifjorden mellom Nordfjorden og Sælabonn. Fram med kartet! Navnet Røyse er laget av ordet ‘røys’ og forteller om steinrøysene og de steinete… Fortsett å lese Røyse

Røyse skole

    Røyse skole heter det den heter fordi den ligger midt på Røyse i Hole. Røyse skole ble bygd i 1959. Før det gikk elevene på Stadum skole og på Hunstad skole, men de skolene ble da nedlagt. I 1982 fikk skolen ny gymsal og svømmebasseng. Men i 2011 ble svømmebassenget stengt. Nå er… Fortsett å lese Røyse skole

Svensrud

Svensrud sett fra lufta for omtrent 70 år siden. Bildet er tatt rundt 1940. Går det an å kjenne seg igjen, eller? Foto: Hole bygdearkiv Svensrud er et sted i Hole: et veikryss og ei grend. Ei grend er ei samling med hus, en del av ei bygd. Svensrud betyr at det en gang bodde en mann… Fortsett å lese Svensrud