Trygstad

   Noen sier Trøgstad og noen sier Trygstad. Begge deler blir skrevet.   På Trygstad er det en gård.   Rundt Trygstad er det skog, grustak og jorder.   På 1600-tallet var det en tingstue på Trøgstad. På tinget ble det bestemt hvordan alle utgifter skulle fordeles mellom gårdene. Tinget gikk på omgang mellom noen… Fortsett å lese Trygstad

Kirkevoll

  Gammelt fint hus på Kirkevoll. Foto: Edvard Bentsop Ellefsen og Even Marius Øverstad, Kirkeskolen     Kirkevoll ble bygget i 1895. Kirkevoll ligger like nedenfor Norderhov kirke.    Butikken og postkontoret ble lagt ned i 1977. Da hadde det vært butikk og postkontor der i mange år.   Det var et gartneri oppe på jordet… Fortsett å lese Kirkevoll

Ringåsen

      Sagnkongen Ring skal være gravlagt i Ringåsen i Norderhov. Ringåsen kan være oppkalt etter han.   Før var det små gårdsbruk i Ringåsen.   Anders Jensen var smed i Nordre Ringåsen.   Jens Lange Lykke var direktør på Follum fabrikker og bodde i det store herskapshuset i åsen.   En kjent kunstner… Fortsett å lese Ringåsen

Ringerikes Museum

  Ved Ringerikes Museum er det utstilt en gapestokk. Den som hadde gjort noe galt, kunne havne i gapestokken. Foto: Jasmin Chadkarn og Sofie Smerud Halvorsen, Kirkeskolen   Preben Johannessen har vært konservator på Ringerikes Museum siden 1994. Museet ble startet i 1923 et annet sted, og i 1960 flyttet det til Norderhov prestegård. Presten… Fortsett å lese Ringerikes Museum

Hjemmestyrkemuseet

  Hjemmestyrkemuseet er inne på Ringerikes Museum. Foto: Sondre Odland Billington og Trym Joakim Berg Hovdenak, Kirkeskolen   Hjemmestyrkemuseet er en del av Ringerikes Museum i Norderhov.   Hjemmestyrkemuseet inneholder våpen, utstyr og uniformer som ble brukt av hjemmestyrkene under andre verdenskrig. Hjemmestyrkene var en liten, militær og ulovlig motstandsgruppe mot nazistene. Alt av våpen… Fortsett å lese Hjemmestyrkemuseet

Gusgården

  Mange hus og mye utstyr på Gusgården. Foto: Amalie Lusie Bakmand og Tuva Wien, Kirkeskolen    Gusgården er en stor gård. De selger mange ting og arbeider mye. De har 7500 høner! På gården har de ca. 50 maskiner. I tillegg har de også to kaniner. De selger egg, poteter, korn og gulerøtter. De… Fortsett å lese Gusgården

Monserud

Store tanker og mange rør på Monserud renseanlegg. Foto: Tuva Ertvåg Bråten og Isra Hassan Farah Warsame, Kirkeskolen   Monserud er et boligfelt og et renseanlegg. Der hvor renseanlegget står nå var det et småbruk i gamle dager. Renseanlegget ble bygd i 1977. I Storelva rett ved siden av renseanlegget ble det funnet en gammel… Fortsett å lese Monserud

Bjørklund

Slik ser Bjørklund ut etter at huset er pusset opp.     Bjørklund er et sted i Norderhov.   Før var bygningen Bjørklund et barnehjem. Nå er Bjørklund barnehjem en privat bolig. Huset på Bjørklund er 103 år gammelt. Nå bor det 4 personer på Bjørklund. Bjørklund er pusset opp mye siden det var et… Fortsett å lese Bjørklund

Norderhov kirke

  Konservator Preben Johannessen ved Ringerikes Museum kan fortelle mye om Norderhov kirke. Foto: Eivind Støa Magnus og Magnus Bråten, Kirkeskolen     Norderhov kirke er den største kirka på Ringerike.   Norderhov kirke ble bygd mellom år 1150 og 1200.   Altertavla i Norderhov kirke er laget av den kjente treskjæreren Lars Skråstad, sist… Fortsett å lese Norderhov kirke

Hønen Handel

  Hønen Handel. Foto: Jenny Amina Kristiansen og Ola Hagen Hella, Kirkeskolen    Hønen Handel ligger i Hønenkrysset i Norderhov. Huset ble bygd i 1815, altså for omtrent 200 år siden.   Hønen Handel heter det fordi gården som den hører til het Hønen før. Nå heter gården Ringvoll.   Det er Turid M. Strande… Fortsett å lese Hønen Handel