Askeladden Reiser

Rolf Lie er sjef for Askeladden Reiser. Foto: Maren Hansen Nesheim og Elida Selte Hafnor, Kirkeskolen      Askeladden Reiser er et buss-selskap på Norderhov prestegård. Selskapet ble startet i 1990. De har ni busser, og det jobber 25 ansatte der.   Sjefen for Askeladden Reiser er Rolf Lie. Han begynte å kjøre buss da… Fortsett å lese Askeladden Reiser

Ringerike sykehus

Hovedinngangen på Ringerike sykehus. Foto: Marie Kristine Hagen Hella og Aleksandra Radojicic, Kirkeskolen      Ringerike sykehus ble bygd i 1965, og fylte 50 år i 2015.   På sykehuset er det mange avdelinger: Medisinsk avdeling, Kirurgisk avdeling, Akuttmottak, Anestesi og Operasjon, Intensiv, Ortopedisk avdeling, Føde- og gynekologisk avdeling, Røntgenavdeling, Laboratorium, Ambulanseavdeling og Psykiatrisk poliklinikk.  … Fortsett å lese Ringerike sykehus

Lisletta

  Utsikt over Lisletta. Foto: Mikael Bjerkeli og Magnus Sjøblom     Det var en stor gård i Norderhov som het Li. Gården eide nesten hele Lisletta. Li gård og Vaker ble slått sammen. Da var det ingen gård som het Li lenger.   På Kullerud bodde det en gammel lokal baker.   Høyballer i… Fortsett å lese Lisletta

Froksøya

    Deler av Froksøya i Norderhov er et naturreservat.   Det heter Froksøya fordi det er ved Frok. Øya har egentlig tre navn. Den heter Froksøya, Øya og Kalvøya. Det heter Kalvøya fordi det har gått kalver der. Øya har ikke forandret seg så mye. Det har bare blitt flere hus der.    … Fortsett å lese Froksøya

Froksmoen

Innkjøringen til Froksmoen. Foto: Vilde Frog Mandt og Olav Hals Gylseth, Kirkeskolen       Det var to gårder som het Frok, søndre og nordre Frok. Froksmoen er oppkalt etter dem.   Han som eide Frok gikk konkurs og flytta til Fredenshavn. Han var lensmann. Det var midt på 1850-tallet. Han lagde et fengsel. Det… Fortsett å lese Froksmoen

Busund-brua

Busundbrua slik den ser ut i 2015. Foto: Håkon Høieggen Johansen og Bertine Jensen, Kirkeskolen     Busundbrua i Norderhov ble bygd i 1963. Før brua kom, var det ferge.   Fergen var eid av Norderhov kommune. Fergestedet hadde stor betydning for samferdselen mellom Oslo og Bergen. Ottersen, Edvardsen og Hans Nicolai Moen var noen… Fortsett å lese Busund-brua

Øyer med dyrenavn

Utsikt fra Krokskogen mot Sundvollen, Kroksund og Steinsfjorden (2003). Foto: Hole bygdearkiv   Det er mange øyer inne i Steinsfjorden og ute i Tyrifjorden. Og alle øyene har navn. Noen av dem har dyre-navn. Ja, det er ganske mange øyer som er oppkalt etter dyr.   Haraøya Ved Storøya ligger det flere øyer med dyrenavn.… Fortsett å lese Øyer med dyrenavn

Tjuvholmen

  Tjuvholmen er ei lita øy i Steinsfjorden, sør for Herøya, i nærheten av Småøyene. Fra Nedre Steinsåsen kan du se over til Tjuvholmen.   Navnet Tjuvholmen kan tyde på at denne lille øya har vært straffe-sted for tjuver. Kanskje tjuver måtte være på øya ei stund som straff. For noen hundre år siden var… Fortsett å lese Tjuvholmen