Hungerholt

hungerholtlite


Gården Hungerholt. Foto: Olav Norheim

Når du tar av ved veien til Åsa ute på Steinssletta, kommer du etter noen hundre meter til gården Hungerholt. Gården ligger et stykke til høyre for veien, litt nord for Halvdanshaugen.

Hunger er et gammelt ord for sult, og holt betyr et lite skogstykke. Mange husmannsplasser fikk for to-tre århundrer siden navnet Hungerholt.

En husmannsplass var et lite gårdsbruk som hørte til en stor gård. Mannen og kona kunne jobbe på gården for å få bo der. De betalte for seg også. Mange steder bodde folk i dårlige små hus, og de måtte ofte gå sultne til sengs.

Slik var det ikke i Hungerholt på Steinssletta. Denne gården var også først en husmannsplass, men ble etter hvert en egen gård. Anders Reiersen kjøpte Hungerholt i 1754 av sin svigerfar på Øvre Hårum. Siden den gang har de som har bodd i Hungerholt vært vanlige bønder som har eid gården de bor på.

hungeholtslaktlite

Slakting på Hungerholt. Mennene er fra venstre: Ludvig Hungerholt, Hans Johansen Hungerholt, Johan Møller og slakter Kristian Bråten. Bidlet er tatt i 1934. Foto: Hole bygdearkiv

Skyss-stasjon

Det er ikke lett å forstå hvorfor Hungerholt fikk dette nedsettende navnet, for jorda her er god nok. Folk i bygda har også undret seg over dette.

I 1832 ble det skyss-stasjon og gjestgiveri i Hungerholt. Den tid brukte folk hest og ikke bil. Da kunne de reisende ta inn på skyss-stasjoner for å få mat og for å bytte til uthvilte hester. Derfor er det sagt i bygda at Hungerholt betyr at ”hungeren gjorde holdt”. Det skulle bety at sulten tok slutt, at folk fikk mat i magen. Men det er nok en navne-forklaring du ikke bør tro for mye på.

Mange slags navn

I Sverige finnes det navn som Hungerhult og Hungerstorp. Så det er mulig at sånne navn kommer fra Sverige.

Den tida det var mange husmannsplasser, dukka det opp en del navn som gjorde narr av plassene. Hungerholt er et slikt navn. Andre steder finnes det navn som Pina, Jammerdal og Svelterud.

Det var ofte folk fra større og finere gårder som satte sånne navn på mindre plasser.

hungerholt

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke: Hole bygdebok, bind II (2002), side 274-285
Margit Hungerholdt: Hungerholt i Hole. Heftet Ringerike 1995-96, side 53-57{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *