Riddergården

Riddergården med Glatved hotell i bakgrunnen. Hotellet brant ned i 1941. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv    På Riddergården kan du se hvordan en fin familie i Hønefoss bodde for 200 år siden. Men noen ridder har det aldri bodd i Riddergården. Ridder var etternavnet til de som bodde der.   Riddergården ligger der Hønengata begynner, rett… Fortsett å lese Riddergården

Hengsle

Tømmerfløtere på oversiden av Hønefossen. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv. Hengsle ligger nede ved elva på nordsida i Hønefoss, nedenfor Rabba. Før i tida, for 50 år siden og ennå lenger siden, når de hogde tømmer i skogen, da sendte de tømmeret på elva, ikke på lastebiler slik som nå. Men hvordan fikk de samla tømmeret? På… Fortsett å lese Hengsle

Mollvall

Deling på Mollvall-hengslet. Bilde er fra 1913, og hentet fra Sigfred Eiers bok: Fløting og trelasthandel.     Mollvall – hva kan det bety? Det er ikke lett å vite. Men det er to ord som er satt sammen til ett ord. Ordene moll og vall er satt sammen til Mollvall.  Og hva så?  … Fortsett å lese Mollvall