Sperillen

sperillen kongsstrommen1912 14johansenbufylite

 

Kongsstrømmen og innseilingen til slusene i Killingstrømmen. Fotografier er tatt mellom 1912-1914. Foto: Adolf Johansen / Buskerud Fylkesfotoarkiv

 

Sperillen er en innsjø i Ådalen. Den er sirka 26 kilometer lang, og går fra Killingstrømmen ved Ringmoen og nordover til Nes i Ådalen. 

 

Det er mye fisk i Sperillen, og det sies gjerne at innsjøen har vært dalens «spiskammers». Særlig er siken og ørreten her av svært god kvalitet.

 

Navnet Sperillen skal komme av det gammelnorske spordr, som betyr hale. Ser du på kartet, har innsjøen form som ei reverompe.

 

Farende folk

Før vi fikk biler og veier, reiste farende folk med båt på elver og sjøer om sommeren, og brukte isen om vinteren.

 

Fra 1868 gikk det dampbåt fra Hen opp elva til Sperillen og til Nes i Ådalen. Året etter ble båtruta forlenget til Sørum i Begnadalen. 

 

Ved Killingstrømmen ble det bygd en demning. Det dreiv de med fra 1903 til 1906. For der måtte båtene gå i sluse. Det var ikke nok vann ellers. Båtene ble sluset oppover og nedover i elva. Demningen som er ved Killingstrømmen i dag ble bygd fra 1961 til 1964.

 

baegna dampbat1905johansenbufylite

D/S Bægna ligger til kai ved Hen. Året er 1905. Foto: Adolf Johansen / Buskerud Fylkesfotoarkiv 

 

Båten «Bægna»

Dampbåten fraktet bygdefolk, turister og gods. Fra 1869 var det båten «Bægna» som ble brukt. Den tok 162 passasjerer og 10 tonn last. 

 

Fra 1896 til 1908 gikk det også en nyere båt, «Sperillen». Den tok 200 passasjerer og 25 tonn last. Men «Sperillen» gikk dypere i vannet. Så når det var lite vann i elva, kom den ikke fram. Så i 1908 ble båten solgt til Krøderen, en innsjø i Krødsherad.

 

I 1932 var det slutt på dampbåt-trafikken på Sperillen. Da hadde mange skaffet seg bil, og brukte landeveien i stedet.

 

Sperillen 1805lite 

 Kart fra 1805 over Det Ringerigske Compagnie District. Vi har markert Sperillen med rød sirkel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *