Åsa

  Åsa er ei bygd i Norderhov, på østsida av Steinsfjorden. Når du kommer fra nord, står det «Åsaporten» på et skilt over en tunnel. Og så fortsetter Åsa mot sør, helt til grensa mot Hole kommune.    Mange åser i Åsa Navnet Åsa er laget av ordet ås, altså en lang høyde. Navnet forteller… Fortsett å lese Åsa

Steinsfjorden Montessoriskole

  Steinsfjorden Montessoriskole ligger i Åsa, på østsida av Steinsfjorden.   Steinsfjorden Montessoriskole er nesten ny. Den starta opp høsten 2016. Men det var skole i skolehuset før også. Da het skolen Vegård skole fordi den lå i den bygda som kalles Vegårdsfjerdingen. Montesorri-skole Skolen er en montesorri-skole. Det vil si at skolen bygger på… Fortsett å lese Steinsfjorden Montessoriskole

Snyta

  Snyta. Foto: Olav Norheim   Snyta er et boligområde ved Busundveien mellom Norderhov og Ask. Området kommer fra gårdene Bjørke på Ask, og Frok og Prestegården i Norderhov. Navnet Snyta er navnet på en trekantet snyte, en tomt utskilt fra Nordre Bjørke i 1908.     Snyta Landhandleri Snyta Landhandleri ble etablert i hus… Fortsett å lese Snyta

Tyristrand skole

Tyristrand skole. Foto: Synne Bekkeheien Grønseth  Tyristrand skole er både barneskole og ungdomsskole. Den har 313 elever og 48 ansatte. Skolen ble bygd i 1965. Høsten 2004 fikk skolen flott idrettshall og kulturhus. Foreldrene var med og gjorde mye av arbeidet for å få det til. De jobba på dugnad. Dugnad vil se at vi… Fortsett å lese Tyristrand skole

Vinterroa

      Vinterroa ligger bak Hønefoss jernbanestasjon, mellom stasjonen og Høyby.   Det var en gang en mann som het Vinter, og han bodde i et enkelt hus eller et skur i ei ro. Ei ro er det samme som en krok. Så den roa eller kroken der Vinter bodde, det ble til Vinterroa.… Fortsett å lese Vinterroa

Huggærndala

  Huggærndala høres ut som er rart navn. Men så er det noen rare daler også da.   Et stykke opp for Dompidal og Eikli i Hønefoss ligger det noen bratte bakker og skråninger og daler. Det er et område mellom Kragstadmarka og Tanbergmoen.   Det står ikke noe navn på området på noe kart.… Fortsett å lese Huggærndala

Øya

Dette bildet er fra 1867. Brua i bakgrunnen ble satt opp i 1862, og går omtrent på samme sted som dagens bru. Foto: P. A. Torén / Buskerud Fylkesfotoarkiv Det er mange øyer mange steder. Der det er ei elv eller et vann, der er det gjerne ei øy. Og øya, den heter ofte rett… Fortsett å lese Øya

Eikli skole

  Eikli skole ble bygd i 1914. Da hadde det blitt så mange mennesker rundt Hønefoss, at de måtte ha en ny skole. Mange hadde flyttet til Benterud og Eikli og Helgesbråten. Før Eikli skole ble bygd, hadde ungene gått enten på Kirkeskolen i Norderhov eller på Veien skole.   Da Eikli skole ble bygd, hørte ikke… Fortsett å lese Eikli skole

Riperbakken

    Riperbakken er den bratteste bakken i Hønefoss. Og i den stupbratte bakken går det sykkelløp hvert år – oppover. Første løpet opp Riperbakken var rundt 1990. Løpet het Ringerike Grand Prix. I 2011 skiftet det navn til Glava Tour. Tour er tur. Glava er noe vi putter inni veggene når vi bygger hus.… Fortsett å lese Riperbakken