Snyta

Snytajan2015lite

 

Snyta. Foto: Olav Norheim

 

Snyta er et boligområde ved Busundveien mellom Norderhov og Ask.

Området kommer fra gårdene Bjørke på Ask, og Frok og Prestegården i Norderhov. Navnet Snyta er navnet på en trekantet snyte, en tomt utskilt fra Nordre Bjørke i 1908.

 

 

Snyta Landhandleri

Snyta Landhandleri ble etablert i hus på tomten i 1928. Senere ble butikken flyttet inn i nytt bygg ved veien i 1948. Butikken ble nedlagt i 1983.

I årene fra 1863 til 1868 ble det bygd jernbane fra Drammen til Jevnaker. Banen ble kalt Randsfjordbanen fordi endestasjonen var ved Randsfjorden på Jevnaker.

Det ble anlagt et sidespor over Snyta, på ca. 2 km. Der ble det fraktet grus fra Prestmoen til jernbaneanlegget, mens de bygget jernbanen. Sporene etter banen er fortsatt synlig på Prestmoen.

I 1920-årene bygde Snyta Vannverk vannforsyning til beboerne. Vannet ble pumpet opp fra Synneren.

 

 

Brakker under bakken

Under andre verdenskrig (1940-45) ble Lundstadmoen på Snyta invadert av tyskerne, og de bygde en leir der. Tyskerne satte opp nitten lagerbrakker. Brakkene ble gravd ned i bakken, og det ble plantet skog på taket. Det ble også bygget tre brakker over bakken. Området ble inngjerdet med dobbelt gjerde og store porter. Avstanden mellom gjerdene var åtte meter. Etter krigen fikk bygdefolk brakkene, for å rive dem. Tyskerne skulle fylle igjen tomtene og hullene etter brakkene. Men når dette ble aktuelt hadde tyskerne dratt, og skogeieren måtte gjøre det selv.

 

 

Gatelys på Snyta

I 1970-årene fikk Snyta Vel bekostet og satt opp gatelys på Snyta. Snyta Vel arrangerte også turer og fester for medlemmene.

Fra Snyta går det fylkesvei til Norderhov, og kommunal vei til Røsholmstranda ved Tyrifjorden. Tidligere var det fergested til Busund. I 1963 ble Busundbrua åpnet og dette forkortet veien fra Snyta til Oslo.

 

Snyta 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *