Øya

Hønefossen


Dette bildet er fra 1867. Brua i bakgrunnen ble satt opp i 1862, og går omtrent på samme sted som dagens bru. Foto: P. A. Torén / Buskerud Fylkesfotoarkiv

Det er mange øyer mange steder. Der det er ei elv eller et vann, der er det gjerne ei øy. Og øya, den heter ofte rett og slett Øya.

Slik er det også i Hønefossen, midt i Hønefoss. Der er det et sted som heter Øya. Det er bare det at Øya er ikke noen øy lenger.

Hvordan kan det ha seg?

Ikke øy nå lenger

Øya var ei øy, ja egentlig flere små øyer. Men nå er det ikke vann rundt Øya lenger. Jo forresten, av og til er det vann i Hønefossen. Men for det meste ligger Øya der, uten vann, på tørt land.

Dessuten er det sprengt vekk berg og bygd opp bygninger på Øya. I dag ligger Ringerike Stormarked, Ringeriks-Kraft og Byggmakker der Øya lå. Så nå kan vi gå over til øya uten å bli våt på beina.

Øyabakken var en bakke opp til Øya. Den heter nå Arnemannsveien, og går fra Ringerike kultursenter og oppover, forbi Byggmakker og så langs Soknedalsveien. Men det er mange gamle hønefossinger som sier Øyabakken den dag i dag. Og i stedet for Byggmakker sier de Hønefoss Bruk.

Øya

Folk på Øya

Det har bodd folk på Øya, midt i fossen. Det var kaldt og vått. For rundt 350 år siden var det 35 små hus eller hytter på Øya. Der bodde det folk som jobba ved sagbruka i fossen, for det var mange sager og møller i Hønefossen den tida.

Midt på vinteren stod sagene stille, så da var det mange som ikke hadde arbeid og penger. Da var det hardt å klare seg på Øya.

Den første skolen i Hønefoss lå på Øya. Den ble kalt bruks-skolen. De som fikk gå på den skolen, var barna til de som arbeidet ved sagbruka.

Hus på Øya

Nå skal det bygges nye hus på Øya. Der skal det bli plass til mye folk. Noen av husa blir kanskje ni etasjer høye.

{AF}Mer å lese:
Otto Frydenlund: Hønefossingene på ”Øya”. Heftet Ringerike 1999, side 37-40
Hønefossboka 2002, side 38
Andreas Ropeid: Hønefoss bind II (1952) side 184-189

Otto Frydenlund: Sagene skapte Hønefoss. Heftet Ringerike 2002, side 25-27

Se også artikkelen om Hønefossen{/AF}

honefoss 1917utsnittlite

Utsnitt av et kart fra 1917, hvor Øya er ringet inn. De røde firkantene er bygninger av mur, mens de gule firkantene er trehus.

oya

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *