Tyristrand skole

Tyristrand skole 114 lite


Tyristrand skole. Foto: Synne Bekkeheien Grønseth 

Tyristrand skole er både barneskole og ungdomsskole. Den har 313 elever og 48 ansatte. Skolen ble bygd i 1965.

Høsten 2004 fikk skolen flott idrettshall og kulturhus. Foreldrene var med og gjorde mye av arbeidet for å få det til. De jobba på dugnad. Dugnad vil se at vi går sammen om et arbeid uten å få betalt for det.

Bruksjordet

Skolen ligger på Bruksjordet, eller Brugsjordet som det også skrives. Det er en vei ved skolen som heter Brugsjordet. Det var nemlig et jorde der før. Og jordet hørte til bruket.

Bruket? Ja, på Tyristrand har det lenge vært et bruk: Skjærdalens Brug. Der har det vært sagbruk og tresliperi. Et bruk kan bety en gård, men det kan også bety en fabrikk.

På Bruksjordet er det nå bygd mange hus, og så Tyristrand skole.

Tyristua hall Sorstromlite

Tyristua og Tyristrandhallen. Foto: Raymond Sørstrøm 

Nordre Tyristrand

Det har vært skole både her og der på Tyristrand.

Det vi i dag kaller Tyristrand, ble før kalt for Nordre Tyristrand. Og Nakkerud ble kalt for Søndre Tyristrand.

Før det ble skolehus på Tyristrand, var det omgangs-skole. Slik var det mange steder. Det vil si at læreren gikk fra gård til gård, og var noen uker eller dager på hvert sted. Skolen gikk på omgang mellom gårdene.

Da det ble slutt på omgangs-skolen, ble det fast skole i et hus på Tyristrand. Det var i 1854. Først var skolen et par år på Nedre Hovin. Fra 1856 til 1865 leide skolen rom på gården Kinna.

tyristrand skole bjorlo136 lite

Per Inge Bjørlos skulptur «Barnas ideer kommer innenfra klumpen» er plassert ved Tyristrand skole. Foto: Synne Bekkeheien Grønseth

Klokkergården

I 1865 fikk de nytt skolehus på Tyristrad. Der skulle læreren bo. Han var klokker også. Derfor ble huset kalt for Klokkergården. Klokkeren er den som hjelper presten i kirka. Klokkeren og familien hadde fire rom og kjøkken, og så var det et klasserom.

Ei stund var storskolen i Maltkleiva og småskolen i Klokkergården. Storskolen er det samme som mellomtrinnet og småskolen er småtrinnet.

{AF}Mer å lese:
Per Sjaamo og Egil Karlsen: Tyristrand skole 50 år.

I: Gamle minner nr. 11. Nakkerud og Tyristrand Historielag 2013

Elfrid Akre Bækø: Skolehistorie fra Nordre Tyristrand skole.

I: Gamle minner nr. 3 (side 33-35). Nakkerud og Tyristrand Historielag 2005

Margit Harsson: Skolehistorie for Hole til 1940.

Kaare Fleten: Klokkergården anno 1864.

I: Gamle minner nr. 2 (side 14-17). Nakkerud og Tyristrand Historielag 2004{/AF}

tyristrand skole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *