Bergerfoss

bergerfoss kart

Den første fossen i Randselva, etter at elva starter på sin ferd sørover fra Randsfjorden, heter Bergerfoss.

Ved brua, på vestsida av elva, blei Randsfjord Træsliberi anlagt i 1883. De første årene jobbet 15 mann der med å lage tremasse til papirindustrien. Av tremasse kan de lage papir.

 

Papir-fabrikk

Seinere begynte de å lage papir selv ved Bergerfoss, ikke bare tremasse. I 1890 bygget de en egen papirfabrikk her, og selskapets navn blei endra til A/S Randsfjord Træmasse- og papirfabrik. Fabrikken blei modernisert flere ganger, og de laget flere ulike typer papir. I 1910 arbeidet 224 mennesker der. 50 av disse var kvinner.

 

Boliger

Samtidig med at de bygde papirfabrikken, blei det bygd boliger til arbeiderne, på østsida av elva. Husa lå tett inntil jernbanen, og her var det også et stopp på Bergensbanen som het Bergerfoss. Det var to boliger med tolv små leiligheter i hver. Aller nærmest jernbanen var det ei rekke med utedoer.

 

Fabrikken brant opp

16. juni 1930 brøt det ut en voldsom brann i papirfabrikken. Nesten hele fabrikken ble ødelagt. 150 ansatte ble arbeidsløse.

Brannen var et tungt slag for bygda. Alle håpet at fabrikken skulle bygges opp igjen. Men det skjedde ikke. I en periode i 1930-åra var det så mange som en av tre som var uten arbeid i Jevnkaker, mer enn 30 prosent. Da ble det mange fattige i bygda.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *