Borgen

familiesorigardenborgenca1920lite

Fra Sørigarden Borgen tidlig i 1920-årene. Martin og Maren Sofie Borgen med fem av de seks barna sine. Foto: Hole bygdearkiv

Oppe ved Ring Bygg på Blomshøgda kommer vi inn i Ole Rytteragers vei, og går du nedover mot Tyrifjorden, kommer du til Borgen-gårdene.

Borgen ble kanskje en egen gård for rundt 2 000 år siden. Før det hørte trolig all jorda til en stor gård nede ved Vik.

Børjen

For 250 år siden var det to gårder på Borgen: Øvre Borgen og Nedre Borgen. Øvre Borgen ligger der den dag i dag. Men Nedre Borgen ble på 1800-tallet delt i tre bruk: Nordigarden, Nerigarden og Sørigarden. I dag er det altså fire gårder som heter Borgen. Eldre mennesker sier gjerne Børjen, og derfor skrives navnet også f. eks. Børjenn og Børgen i eldre bøker.

Bygdeborg?

Borg kan også bety bygdeborg. Men det er ikke funnet rester etter noen bygdeborg på Borgen.

I folkevandringstida laget folk mange steder bygdeborger på toppen av et berg. Det er omtrent 1 500 år siden. Folk i bygda følte seg ofte utrygge den gangen. De ville samle seg på et trygt sted dersom de ble angrepet av fremmede folk.

Det hadde vært spennende om det hadde vært ei bygdeborg ved Borgen.

Vest for gårdstunet på Øvre Borgen stuper det en bergvegg 20 meter rett ned i fjorden. Mest sannsynlig har Borgen fått navn etter den bergveggen.

borgenfrafjorden2012liteBerget ved Borgen sett fra fjorden. Foto: Bjørn Geirr Harsson

Steinalder-mennesker

Det er mange gravhauger på Borgen. Vi har også funnet ting her som er mye eldre enn gravhaugene: steinøkser, pilespisser og spydspisser. De er fra steinalderen. Det betyr at folk kan ha jakta og fiska her for 7 000 år siden.

borgen

{AF}Les mer:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok bind I Årnesfjerdingen (2001),side 336-392{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *