Vik

vik560


Vik, slik tegner Øyvind Tingleff ser det. Finner du Elgil?

Det var en gang ei vik. Vika lå fint og lunt nede ved Steinsfjorden. Det var lett å komme inn til vika med båt. Så der var det nok fint å bo.

Det har bodd folk på Vik i 2 000 år, og sikkert lenger også. Vik er en av de eldste gårdene på Ringerike. De som slo seg ned på Vik, var bønder. Det var fint å dyrke jorda der. De hadde nok både sauer og kyr. Og de dyrka korn.

Vika viker tilbake

Vi kan lure på hvorfor Vik heter Vik. Vik, det er et kort navn og et gammelt navn. Ei vik er ei bukt. Ordet vik betyr egentlig at terrenget viker tilbake, at det trekker seg tilbake fra fjorden. Det gjør det på Vik.

vik1940 2lite

Slik så det ut på Vik i 1940. Foto: Hole bygdearkiv

Fullt av folk

Først var Vik bare ei vik. Så ble det en boplass, der folk bodde av og til. Så ble det en gård, en stor gård.

Så gikk det noen hundre år. Da hadde det blitt så mange mennesker på Vik at det ikke var plass til alle på den samme gården. Da ble den store gården delt opp. Det ble rydda to nye gårder i utkanten av Vik: Borgen på en høyde i vest og Gjesval på en høyde i øst. Seinere ble området rundt Vik delt opp i enda flere gårder.

To Vik-gårder

Det er to gårder som heter Vik nå: Nedre Vik og Øvre Vik. Slik har det vært i omtrent 300 år. Noe som er rart, er at husa på Nedre Vik ligger lenger opp enn husa på Øvre Vik. Øvre Vik ligger nedenfor Nedre Vik.

Hvordan kan det ha seg?

Tunet og husa på Nedre Vik lå egentlig der biblioteket og barnehagen er nå. I 1981 ble det bygd nytt hus lenger opp på gården. Så nå ligger tunet og husa på Nedre Vik på oppsida av Viksveien. Det er der det er hestesenter.

Tunet på Øvre Vik har ligget der det ligger hele tida. Det er mellom herredshuset og det nye tunet på Nedre Vik.

bpviklite

BP på Vik. Bildet er tatt ei god stund før 1976. For i 1976 skiftet BP-bensinstasjonene navn til Norol. BP-stasjonen på Vik lå omtrent der Rema 1000 er nå. Foto: Hole bygdearkiv

Sentrum i Hole

Nå er Vik sentrum i Hole kommune. Der er det to matbutikker, to bensinstasjoner, og to kaféer. Det er bibliotek, apotek, bank, frisør og legekontor på Vik. Alt dette er egentlig Nedre Vik.

Vik skole ligger på Vik. Det samme gjør Vik formingsbarnehage. Hole ungdomsskole ligger også på et område som hørte til Nedre Vik.

Og så bor det mye folk på Vik, for det er bygd mange nye hus og boliger der de siste 20 åra.

Vik er forandra

Rundt 1990 ble veien lagt om gjennom Vik. Før var det bare veien på oversida av Vik skole. Men så ble det bestemt at vika skulle fylles ut, og at veien skulle gå nede ved vannet. Og der går hovedveien nå.

I 1995 ble det laget to store rundkjøringer på Vik.

På gamle bilder kan du ser hvor mye Vik har forandra seg.

vik

{AF}Mer å lese:
Gudmund Bakke: Hole bygdebok, bind 1, side 20-71 og side 468-527 (2001){/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *