Øyer med dyrenavn

0612 004002 steinsfjorden 2003 oyermdyrenavnlite

Utsikt fra Krokskogen mot Sundvollen, Kroksund og Steinsfjorden (2003). Foto: Hole bygdearkiv

 

Det er mange øyer inne i Steinsfjorden og ute i Tyrifjorden. Og alle øyene har navn. Noen av dem har dyre-navn. Ja, det er ganske mange øyer som er oppkalt etter dyr.

 

Haraøya

Ved Storøya ligger det flere øyer med dyrenavn.

 

Haraøya ligger like nord for Storøya. Der ble det satt ut kaniner en gang, og kaniner ligner jo på harer. Derfor ble øya kalt Haraøya. Navnet skrives både Haraøya og Hareøya.

 

Purkøya

Ved sør-enden av Storøya ligger Purkøya. Ei purke er en hunngris. På øya har det gått griser på beite, men det er ingen griser der nå. På Purkøya var det for over hundre år siden en husmannsplass, og de hadde ei ku og tre sauer, men ingen purker.

 

Om sommeren er det fint å reise til Purkøya med båt. Når det er lite vann i fjorden, går det an å vasse over fra Storøya til Purkøya.

 

Geitøya

Geitøya ligger i nærheten av Purkøya. På Geitøya har det også gått dyr på beite, og det har i eldre tid vært to husmannsplasser på øya. Men de er borte nå.

 

Ekornskjæret

Like nord for Geitøya ligger Ekornskjæret. På et nesten hundre år gammelt kart er navnet skrevet «Ekorn Skjær».

 

Geitodden

Geitodden er navnet på en odde i Tyrifjorden, mellom Store Nes og Nedre Nes på Utstranda. Det står noen store furuer på Geitodden.

 

Grisøya er lik Svinøya

Grisøya er ei lita øy nord for Kroksund i Steinfjorden. Så er det en liten tange sør på Geitøya, og den kalles for Grisøyrumpa. En tange er et nes, en utstikker. Noen kaller Grisøya for Svinøya. Gris og svin er jo det samme, og det er samme øya.

 

Reveskjæret

Reveskjæret er et lite skjær i Steinsfjorden. Det er en god fiskeplass ved skjæret. Vi vet ikke helt hvor Reveskjæret ligger. Vet du?

 

Revhølskjæret er kanskje det samme skjæret som Reveskjæret. Revhølskjæret ligger under vann når det er mye vann i fjorden.

 

Maurøya

Maurøya er ei lita øy mellom Loretangen og Herøya i Steinsfjorden. På øya er det kanskje mye maur, men det kan også være ei plante som heter maure som har gitt øya navn.

 

Kua og Kalven

Kalven er en stein ved Braksøya i Steinsfjorden. Det er fint å fiske abbor ved Kalven. En litt større stein i nærheten heter Kua, så her har vi altså både Kua og Kalven.

 

Gåsa og Hesten

Gåsa og Hesten er navnet på to skjær nord for Elviktangen i Steinsfjorden. Det er litt usikkert hvilke skjær som er Hesten og Gåsa, og kanskje har de fått navn fordi de ligner på disse dyrene. Det er vanskelig å tenke seg at en hest har vært på et skjær.

 

Gåsholmen

Gåsholmen er en liten tange i ei evje i Storelva nær Helgelandsmoen. Ei evje er en del av ei elv, en del av elva der det er rolig vann.

 

Det var badeplass ved Gåsholmen før. Når holmen heter Gåsholmen, kan det bety at det har vokst selje med gåsunger her.

 

Ørnnakken 

Ørnnakken er ei lita øy i Steinsfjorden, som ligger nær land ved gården Elvika. I navnet Ørnnakken er det både ei ørn og en nakke. En nakke på ei øy er en knaus som stikker opp av vannet.

 

 

{AF}Mer å lese:

Margit Harsson: Attogfram og Rundtom – stedsnavn i Hole (2015) 

Fred Harald Nilssen: Øy på landet : ei håndbok for helårs øyhopping i Tyrifjorden (2015){/AF}

 

 tyrifjorden 560

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *