Braksøya

0612 003001 braksoya 1925 560

Sigrid Falkheim (1900-1977) i sidevogn på Indian motorsykkel, 17. mai 1925. Braksøya i bakgrunnen. Foto: Hole bygdearkiv

 

 

Braksøya er den øya i Steinsfjorden som er mest fotogen, som er finest å ta bilde av. Braksøya ligger nær Garntangen.

 

Hele øya er et natur-reservat etter at øya ble freda i 1988. Noen områder er geologisk verna. Geologi er læra om jordas opprinnelse, oppbygging og forandring. De geologisk verna områdene på Braksøya ligger i strandsona. En del av skauen på øya er verneverdig. Det er skau med kalkfuru.

 

Braksøya er et fint frilufts-område. Om sommeren er det mange som synes det er fint å gå i land for å sole seg og bade.

 

braksoya 1960 loyland560

Pilking på Steinsfjorden ved Braksøya i 1960. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud Fylkesfotoarkiv 

 

Øya med grovt gras?

Det er usikkert hva navnet på øya betyr. Braksøya begynner med brak. Det kan bety grovt gras. Men det kan også bety trollhegg. I Hole blir trollhegg kalt for brakall.

 

Ordet brak kan også være det samme som brake, altså einer eller brisk.

 

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok. Bind 1 (2001), side 407

Margit Harsson: Navn på øyer og skjær i Tyrifjorden

I: Øy på landet (2015)

Fred Harald Nilssen: Øy på landet. Ei håndbok for helårs øyhopping på Tyrifjorden (2015){/AF}

 

braksoya

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *