Øyer med dyrenavn

Utsikt fra Krokskogen mot Sundvollen, Kroksund og Steinsfjorden (2003). Foto: Hole bygdearkiv   Det er mange øyer inne i Steinsfjorden og ute i Tyrifjorden. Og alle øyene har navn. Noen av dem har dyre-navn. Ja, det er ganske mange øyer som er oppkalt etter dyr.   Haraøya Ved Storøya ligger det flere øyer med dyrenavn.… Fortsett å lese Øyer med dyrenavn