Braksøya

Sigrid Falkheim (1900-1977) i sidevogn på Indian motorsykkel, 17. mai 1925. Braksøya i bakgrunnen. Foto: Hole bygdearkiv     Braksøya er den øya i Steinsfjorden som er mest fotogen, som er finest å ta bilde av. Braksøya ligger nær Garntangen.   Hele øya er et natur-reservat etter at øya ble freda i 1988. Noen områder er… Fortsett å lese Braksøya