Svensrud

svensrudflyfotolite


Svensrud sett fra lufta for omtrent 70 år siden. Bildet er tatt rundt 1940. Går det an å kjenne seg igjen, eller? Foto: Hole bygdearkiv

Svensrud er et sted i Hole: et veikryss og ei grend. Ei grend er ei samling med hus, en del av ei bygd.

Svensrud betyr at det en gang bodde en mann der som het Sven eller Svein. Han rydda seg kanskje en plass, og derfor slutter navnet på rud.

Eventyr-forteller

Svensrud er kjent fordi det bodde en eventyr-forteller der en gang. Dette var den tida Jørgen Moe gikk rundt på Ringerike og samla eventyr. Til slutt hadde Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen samla så mange eventyr at de hadde nok til ei hel bok. Det var eventyr fra mange steder i Norge, og mange fra Ringerike.

Tilbake til Svensrud: I påska 1838 var Jørgen Moe hjemme på Mo i Hole. En dag gikk han en tur, over jordet, gjennom skogen, langs veien, bort til Svensrud. Det tar ikke så lang tid. Kanskje han gikk på ski.

Ved Svensrud bodde en skredder som het Lars, på en plass som het Hagan. Lars Svensrud var halt, han hadde ikke så lett for å gå. Derfor hadde han blitt skredder, for da kunne han sitte mest stille. Og Lars var en som kunne fortelle eventyr!

Fattig skredder

Som skredder var Lars Svensrud sikkert mye borte hos folk, og da fikk han høre masse rart. Han hørte, og han fortalte. Den gangen var skredderen hjemme hos folk flere dager i trekk for å sy klær. Om kveldene satt folk i huset og fortalte hverandre forskjellig, slik som eventyr.

Ett av de eventyra Lars Svensrud fortalte, var ”Høna tripper i berget”. Et annet eventyr er ”Askeladden som kappåt med trollet”. I alt fortalte han elleve eventyr til Jørgen Moe. Det er mye.

Lars Svensrud var fattig. Han ble ikke rik av å sy klær og fortelle eventyr. Da han ble gammel, måtte han ”gå på legd”. Det vil si at han måtte gå fra gård til gård i bygda for å få mat og seng.

Smia i Svensrud

For 100 år siden var det smie og smed i Svensrud. Ole Hodt, het smeden. Derfor ble smia kalt for Hodte-smia. Ole bygde smia i 1906. Kona het Ragnhild. Hjemmet deres i Svensrud het Østby.

Å være smed er et hardt arbeid. Tung og varmt. Smeden laget redskap, og han reparerte ting. Redskapen var laget av jern. Skulle han klare å bøye og hamre på jernet, måtte det varmes opp til det var glødende varmt.

Seinere ble smia utvida. Fra 1968 til 1979 ble det laget garsjer her. De ble kalt for «Røyse-garasjen».

Svensrud-brygga

Før var det mer trafikk på fjorden og mindre trafikk på veien. Ved Svensrud var det ei brygge. Den brygga var av tre, og det var ei av de aller lengste tre-bryggene i hele Norge. Ytterst på brygga lå det et pakkhus eller lager. Brygga ble revet i 1926.

Mange slags båter la til ved Svensrud-brygga, både båter som frakta folk og båter som frakta varer.

svensrudsamvirkelagetlite

Hole Samvirkelag på Svensrud var butikk fra 1928 til 1988. Bildet er tatt på 1950-tallet. Gutten er fra Jomfruland i Steinsåsen. Er det noen som vet hva han heter? Foto: Hole bygdearkiv

Meieri og butikk

I Svensrud er det en vei som heter Meieriveien. Men det er da ikke noe meieri der? Ikke nå. Men det var det før, fra 1871 til 1928. Så det er ei stund siden. Det var både meieri og matbutikk. På meieriet ble melka tatt imot til avkjøling. Det ble ysta ost og kinna smør. Da meieriet ble nedlagt, fortsatte matbutikken likevel. Men da het den Hole Samvirkelag. Samvirkelaget ble lagt ned i 1988.

Svensrudmoen

Holehallen ligger i Svensrudmoen. Det er en fin idrettshall. Svensrud naturbarnehage ligger i Svensrudmoen.

svensrud

{AF}

Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok III (2004), side 85-88

Olav Norheim: Asbjørnsen og Moe på eventyr (2013)

Ørnulf Hodne: Jørgen Moe og folkeeventyrene (1979) side 91-99 (Om skredderen Lars Svensrud)

Hole Historielag: Hole meieri på Svensrud i  Holekalenderen 2008, desember måned

Torbjørn Slåtto: Hole meieri, Svendsrud (1977)

Torbjørn Slåtto: Meieriet på Svendsrud i Hole

I Heftet Ringerike 1976, side 8-10

Truls Gjefsen: Jørgen Moe – en biografi (2011) side 63 og 64 (Om skredderen Lars Svensrud)

Artikkelen om Mo{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *