Hole

0612 001265 hole prestegaardlite

Våningshuset i Hole prestegård. Vi ser bl.a. sokneprest Lund og hans kone. Mannen med hesten er prestens rådsdreng, Nils Øgarden. Bildet er tatt ca. 1860. Foto: Hole bygdearkiv 

 

Hole er en kommune, men navnet Hole er mye eldre enn kommunen.

 

For mange hundre år siden var Hole navnet på en gård. Navnet betyr «ei høyde som ligger for seg selv».

 

Gården Hole er den som i dag heter Hole prestegård. Og gården og kirka ligger litt for seg selv, like ved Frøysuåsen på Røyse.

 

Hole-bygda

Da det ble bygd kirke, fikk kirka navnet etter gården, altså Hole. Så ble Hole navnet på et sogn og ei bygd. Til slutt ble Hole navnet på en hel kommune. Et sogn er det området som hører til kirka. Alle bor i et sogn.

 

En person som er fra Hole, er en holeværing.

 

Hole-vikinger  

Noen av viking-kongene kom fra Hole. Olav Haraldsson og Harald Hardråde vokste opp i Hole.

 

Sigyrd Syr var en små-konge. Det vil si at han styrte over et lite rike, Ringerike. Etternavnet Syr betyr enten klok, vis eller gris.

 

hole herredshus 2003lite

Hole herredshus (2003). Foto: Hole bygdearkiv 

 

 

Hole kommune

Hole er en egen kommune. Det vil si at Hole har egen ordfører og eget kommunestyre og herredshus. Det har ikke alltid vært slik. Fra 1964 til 1977 var Hole en del av Ringerike kommune. Men nå er det en egen kommune.

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok, bind 6 (2013)

Margit Harsson: Attogfram og Rundtom  : Stedsnavn i Hole. Utrykt manus 2012{/AF}

 

holeartoyvind

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *