Røyse

Royse2661 1989lite

 

Del av Bønsnesfjerdingen sett fra sør. Nordfjorden til venstre i bildet, og Sælabonn til høyre (1989). Foto: Hole bygdearkiv

 

Røyse er ei bygd i Hole, og ei halvøy.

 

Røyse stikker ut i Tyrifjorden mellom Nordfjorden og Sælabonn. Fram med kartet! Navnet Røyse er laget av ordet ‘røys’ og forteller om steinrøysene og de steinete strendene ut mot Tyrifjorden.

 

Steinalderen og vikingtida

Røyse er et gammelt navn, mange hundre år gammelt, kanskje mer enn 1 000 år. Da er vi tilbake i vikingtida.

 

Men det har bodd folk på Røyse før det også, helt siden steinalderen. Kanskje det har bodd folk på Røyse så lenge som i 8 000 år. Det er lenge, det. Kanskje de første folka slo seg ned på By, for det navnet betyr rett og slett ‘gården’. By er en gammel gård som ligger omtrent midt på Røyse-halvøya.

 

Røyse

Når folk har snakka, har de kanskje sagt «Røyse» sånn som vi gjør i dag. Men de har skrevet det på mange slags måter. Det finnes viktige brev som er mange hundre år gamle. Der kan vi se at navnet er skrevet Ræysi i 1291, Røsi i 1493, Røsæ i 1457, Røsze i 1556. Og nå skriver vi Røyse.

 

Røyse kalles også for Røyselandet og Røysebygda.

 

Røyse skole ligger på Røyse. Like ved skolen ligger et over 100 år gammelt hus som heter Røysehall. Først var huset et kommunehus. Så overtok Hole ungdomsforening og ga det navnet Røysehall. I mange år var Røysehall et forsamlings-hus eller grendehus, men ikke nå lenger.

 

Store deler av Hole har postadresse 3530 Røyse.

 

Royse2516 ca1950lite

Bønsnes kirke ligger på Røysetangen. I bakgrunnen de tre Svarstadgårdene, fra v.: «Fjeld-Svarstad», «Rovelstad-Svarstad» og «Skuterud-Svarstad». Bildet er tatt ca. 1950. Foto: Hole bygdearkiv

 

Røyse rundt

Det går en vei rundt Røyse, fra Svensrud til Bønsnes og Leinetajet og videre til Gomnes og Helgelandsmoen. Den heter først fylkesvei 160 fra Svensrud til Leinetajet, og så kommer den innpå fylkesvei 158. Mange kaller denne strekningen for «Røyse rundt». Veien ble ferdig i 1946.

 

Fylkesvei 158 mellom Vik og Moskummen heter Røyseveien.

 

Røysetoppen ligger i Frøshaugåsen. Røysetoppen er et sykehus.

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok bind III (2004), bind IV  (2006)og bind VI (2013).

Artikkelen om Røyse skole{/AF}

 

 royse

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *