Rundtom i Hole

rundtom hole

  

Det heter Rundtom mange steder i landet vårt.

 

På Røyse i Hole er det en plass som heter Rundtom. Det var en husmanns-plass. Plassen lå nedenfor Stadum. Rundtom skal ha fått navnet sitt fordi plassen var omringet av vann når det var mye vann og flom i Storelva. Vannet gitt «rundt om» plassen.

 

På Krokskogen er det et lite og rundt tjern som kalles Rundtomtjern. Rundt tjernet har det gått en sti som gjorde det mulig å gå «rundt om» tjernet.

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke: Hole bygdebok. Bind 3, side 466-467 (2004)

Margit Harsson: Attogfram og Rundtom : stedsnavn i Hole (2015){/AF} 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *