Hungerholt

Gården Hungerholt. Foto: Olav Norheim Når du tar av ved veien til Åsa ute på Steinssletta, kommer du etter noen hundre meter til gården Hungerholt. Gården ligger et stykke til høyre for veien, litt nord for Halvdanshaugen. Hunger er et gammelt ord for sult, og holt betyr et lite skogstykke. Mange husmannsplasser fikk for to-tre… Fortsett å lese Hungerholt

Borgenmoen

  Et par hundre meter vest for Ole Rytteragers vei finner du et stort gravfelt på Borgenmoen. Den største av gravhaugene er trolig omkring 1400 år gammel. Nå vokser det mye skog på Borgenmoen. Det var ikke skog her den gangen, og denne gravhaugen må ha vært virkelig synlig i terrenget. Du kan sikkert tenke… Fortsett å lese Borgenmoen