Nordre torg

BF 0605 25098

NordreNordre torg i 1961. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud Fylkesfotoarkiv

Nordre torg ligger på nordsida, like ved bybrua.

Da Hønefoss ble by i 1852, måtte byen ha et torg. Det var klart. Alle byer hadde et torg. Et torg er en markedsplass, et sted folk handler. Der fikk du kjøpt kjøtt og fisk og potet og erter og kål og egg. Kanskje kaker også, og godteri.

Hvor skulle torget ligge? Det var jo nesten ikke plass til noe torg i Hønefoss. Hele den vesle byen var full av hus på begge sider av elva.

Men i 1854 var det en brann på nordsida. Flere hus brant ned. Da ble det plass til torg på branntomta. Torget sto ferdig i 1857, midt i byens sentrum på nordsida. Dette var det første torget i Hønefoss.

Folk fra Heradsbygda, Ådalen, Haug, Norderhov og Hole kom til torget med varene sine for å selge. Og de som bodde i Hønefoss, kom for å kjøpe. Etter hvert kom det mange butikker. Da ble det ikke så mye bruk for torget lenger. Nordre torg ligger der likevel, som en åpen fin plass i Hønefoss.

Etter at torget var ferdig på nordsida, ville folk ha et torg på sørsida også. Det kom noen år seinere. Det ble kalt Søndre torg. Og så ble torget på nordsida kalt Nordre torg, selv om det egentlig bare het ”torget”, eller «torvet», eller «tørjet».

I 2010 ble det lagt gatestein på Nordre torg. Så nå har det blitt fint der.

Nordre Torg

Nordre torg tidlig på 1900-tallet. Her er Peppes Pizza nå. Foto: Adolf Johansen/Buskerud Fylkesfotoarkiv

nordretorv

{AF}Mer å lese:

Rynning, Aagot: Glimt fra Hønefoss like efter århundreskiftet.
Artikkel i Heftet Ringerike 1962-63, side 14-19

Tradisjoner og bypatriotisme i Hønefoss (1998)

Ringerike historielag (2013): Nordre Torg i Hønefoss

Om brannene på Nordre torg i 1854 og 1878:

Hønefoss kommune (1915): Hønefoss : byens historie, side 302-307 {/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *