Kvernbergsund

kvaernbergsund 1 545 369 90


Ringerike rådhus ligger ved Kvernbergsund. Foto: Fjellanger-Widerøe/Buskerud Fylkesfotoarkiv

Kvernbergsund er et langt og kronglete navn. Navnet blir ikke så mye brukt lenger, men det er greit å vite hvor det er.

Kvern-berg-sund

Kvernbergsund er et innvikla ord. Det er på en måte tre ord i Kvernbergsund: kvern, berg og sund.

 

Kvern: Ei kvern er ei mølle, et hus der de maler korn til mjøl. For omtrent 200 år siden var det mange kverner ved Hønefossen. Hønefossen er fossen ved Ringerike Stormarked.

 

Berg: Et berg kan være stort eller lite. Ved Hønefossen er det et berg, der Ringeriks-Kraft ligger. Fossveien går over berget ved fossen. Nå er det ingen som kan se at det er berg der.

 

Sund: Et sund er et sted der elva er smal. Og Storelva er smal mellom rådhuset og Schjongstangen, nedenfor Saab-butikken. Det er her Kvernbergsundet er. Det går ei bru over elva, og den brua heter Kvernbergsund bru.

 

Kvernberget?

Når det er et sund i Storelva som heter Kvernbergsundet, så må det jo ha vært et sted som heter Kvernberget. Men hvor? For det er jo ikke noe sted i Hønefoss som heter Kvernberget lenger.

Kvernberget må nok ha vært området ved Hønefossen omtrent der Fossveien går.

kvaernbergsund bru

Denne brua ble bygd i 1861. Bildet er tatt ca. 1865. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.

Kvernbergsund bru

Den første brua over Kvernbergsundet ble bygd i 1861. Det er mer enn 150 år siden, det. Før det brukte de ferje for å komme over elva. Ferja var en elvebåt som kunne ta med seg både folk og dyr.

(Kvernbergsund bru ble bygd fra 1939 til 1942).

Nå blir det mer innvikla: Hvorfor heter det Kvernbergsund ved rådhuset når Kvernberget lå helt borte i Fossveien? Det er da noen hundre meter i mellom. Jo: Det er fordi at Kvernbergsund hørte til gården på Kvernberget. Derfor ble sundet oppkalt etter Kvernberget. Og derfor ble sundet kalt Kvernbergsundet.

Ringerike rådhus ligger ved sørsida av Kvernbergsundet.

Brua mellom rådhuset og Hønefoss sentrum heter Kvernbergsund bru, eller bare Sundbrua eller Rådhusbrua.

{AF}Mer å lese:

Jon Rømmesmo: Ferjeplassen Sundet. Heftet Ringerike 2005, side 22-24{/AF}

kvernbergsund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *