Søndre torg

Søndre Torg


Søndre torg for over 100 år siden. Foto fra arkivet til Frank Tverran

Søndre torg ligger midt i Hønefoss sentrum, men likevel heter det Søndre torg. Det er fordi byen har tre torg, og Søndre torg ligger lengst sør av torgene i byen.

Da Hønefoss ble by i 1852, var Hønefoss et lite sted. Det var et lite sted som lå på begge sider av den fossen som heter Hønefossen. Omtrent 800 mennesker bodde i Hønefoss da.

Den nye byen fikk først et torg på nordsida av bybrua. Det torget ble bare kalt ”torget” eller ”torvet” eller ”tørjet”.

Søndre torg

Søndre torg i 1974. Foto: Hallvard Løyland/Buskerud Fylkesfotoarkiv

Først var det ikke sikkert at det skulle bli noe torg på sørsida. For der var det så god plass likevel, mente noen. Men det ble et torg på sørsida også. Det ble kalt ”Søndre torg”. En som het Lars Myhrene hadde ei løkke som lå ved et veikryss på sørsida. Ei løkke er det samme som en plass eller ei lita slette. Dit kom veien fra Norderhov og Hole, og veien fra Soknedalen. Og dit kom veien fra nordsida. Søndre torg er fra omtrent 1870.

Noen sier torg med g og noen sier torv med v, og begge deler er riktig. Søndre torg kan skrives på fire måter, slik: Søndre torg, Søndre Torg, Søndre torv, Søndre Torv.

sondre_torg

{AF}Mer å lese:

Christopher Hals Gylseth og Olav Norheim: Søndre torg i Hønefoss (2009)

Peter Lyse: Slik var det da (2005){/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *