Kongens utsikt

kongensutsikt002663lite

 

Tre menn nyter utsikten. Bildet er tatt tidlig på 1900-tallet. Foto: Hole bildearkiv 

 

Kongens utsikt er et utkikks-punkt et stykke øst for Krokkleiva i Hole. Stedet har fått navn etter en kongs som het Karl Johan. Han var konge i Norge og Sverige. Mellom 1814 og 1905 hadde Norge og Sverige konge sammen.

 

Karl Johan var på besøk på Ringerike i 1832. Da var han oppe på Krokskogen. Så var han en tur utpå den pynten som nå kalles Kongens utsikt. Hovedgata i Oslo er oppkalt etter Karl Johan. Gata heter egentlig Karl Johans gate, men blir bare kalt Karl Johan.

 

Flott utsikt

Det er fin utsikt fra Kongens utsikt. Vi kan se langt ut over Ringerike og Tyrifjorden.

 

I Hole er en en gruppe som kaller seg Utsiktens venner, som holder stien i orden fram til Kongens utsikt.

 

kongensutsikt003707lite

Ridende turister på Kongens utsikt tidlig på 1900-tallet. Foto: Hole bygdearkiv

 

Flere utsikter

Det er flere utsikter i Hole med kongelige navn. Dronningens utsikt ligger like ved Kleivstua. Dronning Desiree var kona til kong Karl Johan. Utsikts-punktet ved Kleivstua er oppkalt etter henne.

 

Sør for Homledal i Hole har vi Prinsesse Sophies utsikt. Den er også oppkalt etter en prinsesse.

 

Kronprins Haakon Magnus fløy ut med hangglider ut fra toppen av Dronningveien for noen år siden. Det stedet blir nå kalt Kronprinsens utsikt.

 

kongensutsikt 

 

{AF}Mer å lese:

Gudmund Bakke (2009): Hole bygdebok. Bind 5, side 879 

Margit Harsson (2015): Attogfram og Rundtom : stedsnavn i Hole 

Varg Villvoll (Jon Guldal): Carl Johan på Ringerikstur 18. august 1932

Artikkel i Heftet Ringerike 1951-52, side 27-28

Sverre Grimstad (2013): Nordmarka i Nord, side 178-187{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *