Hengsle

bf-0605-0763-floting-oversiden-av-honefossen

Tømmerfløtere på oversiden av Hønefossen. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.

Hengsle ligger nede ved elva på nordsida i Hønefoss, nedenfor Rabba.

Før i tida, for 50 år siden og ennå lenger siden, når de hogde tømmer i skogen, da sendte de tømmeret på elva, ikke på lastebiler slik som nå.

Men hvordan fikk de samla tømmeret? På elva kunne jo tømmeret reise sin vei, både hit og dit hvor det ikke skulle. Jo, tømmeret ble samla i hengsler.

Tømmer-hengsle 

Et hengsle er et sted der de samla sammen tømmer i elva. De ”hengsla” sammen tømmerstokker med kjettinger eller kroker så det ble ei lang rekke eller lense eller hengsle med tømmerstokker.

Slike tømmer-hengsler kunne ligge foran det andre tømmeret i elva, slik at tømmeret ikke dro av sted før det skulle. Noen andre hengsler kunne ligge rundt tømmeret, som et slags gjerde eller tau for å holde tømmeret samla.

Hengslene kunne både samle og styre alle de andre tømmerstokkene. Med hengsler rundt seg kunne tømmeret følge strømmen nedover elva.

Stedet der de la ut slike hengsler, kunne få navnet Hengsle. Det er derfor det heter Hengsle på Hengsle. Tømmer-hengslet som styrte tømmeret, lå ute i elva. Den ene sida av elva fikk etter hvert navnet Hengsle. 

Fra Hengsle kunne de lede tømmeret ned Storelva og ut i Tyrifjorden. De som gjorde det, var tømmer-fløtere. Det var en hard jobb. Det var om våren slikt arbeid ble gjort, for da var det mest vann i elva.

Til Hengsle kom det tømmer på elva fra Valdres og Ådalen. Mye av tømmeret skulle fløtes til fabrikker helt nede i Drammen. Siste tømmerfløtinga i Begna var i 1968. 

Hengsletun 

Nå blir det ikke samla tømmer ved Hengsle lenger. Men Hengsle heter nå Hengsle for det.

På et kart som er 180 år gammelt, kan vi se at det en plass som heter Hengsle og en annen plass som heter Hengslebråten. Nå er det et boligområde nede på Hengsle som heter Hengsletun.

hengsle_21975lite

I 1975 startet byggingen av terrasseblokkene på Hengsle. Foto: Hallvard Løyland/Buskerud Fylkesfotoarkiv

hengsle

{AF}Mer å lese:
Tom Helgesen: Buskerudskogene, side 127-131 (1999)
Eier: Fløting og trelasthandel (1957)

Eiker arkiv: Tømmerfløting i Drammensvassdraget

Eiker arkiv: Filmklipp fra Eiker-Modum filmen fra 1953 om fløtingen på Steinberg hengsle i Nedre Eiker kommune

Se også artiklene om Rabba og Mollvall{/AF}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *