Eikli

eikli skole1959lite

Eikli skole i 1959. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud Fylkesfotoarkiv 

Eikli ligger rett sør for Hønefoss sentrum, mellom Ringerike rådhus og Hvervenkastet.

Det er mange skoler på Eikli: Både Eikli skole og Hønefoss videregående skole ligger der. Det samme gjør Campus Ringerike, ellerHøgskolen som det het før. Det er to bensinstasjoner på Eikli, og fem matbutikker. Nederst på Eikli ligger det mange bil-butikker på rekke og rad. Det er mange hus på Eikli, en hel bydel.

Men slik var det ikke for 50-60 år siden. Det hender at et sted kan bli større eller mindre. Eikli er et sted som har vokst. Området ved bensinstasjonene kalles også Dalsbråten og Dompidal.

For 100 år siden var Eikli et sted nede ved elva, der det er bilforretninger nå. Ja, det heter faktisk Eikli på begge sider av elva. På vestsida av elva ligger det en gård som heter Eikli. Det går vei dit ned igjennom Eiklidalen. Fram med kompasset!

En gang lå det en gård på østsida av elva også. Den ble kalt Bråten eller Bråtan. Det er Dronning Åstas gate 16 og 18 og 20.

 

Eikli = båtplass

Eikli var jo egentlig nødt til å ligge ved elva. Å? Jo: Før kalte de nemlig en elvebåt for ei eike. Det var fordi båtene ofte var laga av eik. Eiketreet er hardt og vanntett og passer godt til å lage båt. Der folk la eikene sine, kalte de det for eikle, altså en båtplass. Og ordet eikle ble til stedsnavnet Eikli. Fordi det var eikle eller båtplass på begge sider av elva, heter det Eikli på begge sider.

 

Husmannsplasser

På østsida av elva lå det flere husmannsplasser før. En husmannsplass var en plass som hørte til en gård. Husmannsplassen var et lite sted med noen hus og noe jord. Husmannen og kona leide husa og jorda der de bodde, og jobba en del på gården. Husmannsplassene på Eikli het Østre Eikle, Søndre Bråtan, Nordre Bråtan, Benterud og Kvernbergsund. Plassene hørte til Norderhov prestegård, Tanberg og Ringvoll i Norderhov.

Husmannsplassen Bråten lå omtrent der Hønefoss videregående skole ligger, mellom skolen og St1-stasjonen. Hønefoss videregående skole ble bygd i 1959, og utvida i 1970. Og nå er skolen blitt helt ny.

Nede på Benterud blir det ny barneskole snart.

 

Boliger

Ringerike Boligbyggelag (Ringbo) kjøpte jorder fra Bråten på Eikli for å bygge boliger. Midt på 1970-tallet bygde Ringbo flere blokker der med nesten 100 leiligheter.

bf-0605-3081

Eikli slik det så ut i 1961. Foto: Hallvard Løyland/Buskerud Fylkesfotoarkiv.

{AF}Mer å lese:
Hønefossboka 2002, side 146-149.

Om Hønefoss videregående skole:

Bodil Johansen: Yrkesopplæring i 100 år (2009)

Se også artiklene om Benterud og Eikli skole{/AF}

eikli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *