Rundtom i Hønefoss

rundtom

 

Rundtom ligger lengst nord på Rabba i Hønefoss, der Hovsmarka begynner. Her lå det en stor og staselig eiendom. Det var hovedhus, stall og et stort stabbur. Men husa er revet nå. Det var direktøren på Hofs bruk som bodde der. På den andre sida av veien var det en inngjerda tennisbane.

 

Rundt på Rundtom

Navnet Rundtom er sannsynligvis eldre enn bebyggelsen. Rundt på Rundtom går det en vei. Den heter Rundtom, den også. På Rundtom er det god utsikt, rundt omkring.

 

Hovedhuset var en staselig bygning. Etter at det ikke lenger var direktørbolig, blei huset bolig for ansatte, med en kjempestor leilighet i annen etasje, to store leiligheter i første etasje, og en liten leilighet mellom disse. I tillegg var stallen bygd om til bolig, og i et tilbygg til stallen var det også en leilighet.

 

Is-kjelleren

Alt i alt var det seks leiligheter her. Under det store stabburet var det en is-kjeller hvor man oppbevarte is som var skjært ut nede på Mollvall om vinteren. Slik hadde man tilgang til kald is for kjøling hele året. Før 1960 var det ikke vanlig med fryser hjemme.

 

Seinere har området på den andre siden av Rabbaveien blitt bygd ut med mange eneboliger og tomannsboliger, mens alle de opprinnelige bygningene på Rundtom har blitt revet.

 

 

{AF}Mer å lese:

Øyvind Smith (1998): «Fålum» og distriktets treforedling, side 16-17  

Masse papir : norske papir- og massefabrikker gjennom 150 år, side 179-181 (2006) (se litteraturliste her)

Artikkelen om Rabba{/AF}

 

  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *