Haldenjordet

Haldenjordet1955lite

Haldenjordet  i 1955 med Haldengården til venstre og helt innerst ved Fossekallveien ser vi Dile. Foto: Hallvard Løyland / Buskerud fylkesfotoarkiv

 

Nedafor Rabba ligger et stort område som vi kaller Haldenjordet. Før var Haldenjordet mindre enn i dag. Haldenjordet var et jorde til gården Halden.

 

Etter hvert som det ble bygd mange hus på Haldenjordet og i nærheten, ble hele området kalt for Haldenjordet.

 

Navnet Halden betyr ei helling, en skråning, en bakke. Husa på både Halden-gården og Morgenbøen er revet.

 

Inni Kroken

I dag kaller vi det Haldenjordet også helt inn til Krokenveien i nord. Men det er egentlig feil. Her lå det jorder som hørte til gården Hov. To jorder, Storjordet og Nordjordet lå her. Storjordet vart stort. Nordjordet lå mot nord. De lå på hver sin side av Linneaveien som går der i dag. Deler av dette området er i dag ballplass og treningsbane. Der inne gikk kuene fra Hov.

 

Krokenveien

Krokenveien er ikke så krokete. Men det er veien inn til Kroken. Derfor ble det hetende Krokenveien. Kroken var en plass, et lite bruk, inni en krok. Blokkene innerst i Krokenveien ligger fint inni Kroken.

 

Fossekall-banen

Der hvor de små eneboligene til Ringerike boligbyggelag ligger, lå det en idrettsplass som het Fossekallbanen. Det var en stor grusbane med to mål og klubbhus. På 1960-tallet, da området blei utbygd, var dette leikeplass for barn og unge som kom tilflyttende til denne nye delen av Hønefoss.

 

Hus på Haldenjordet

De første blokkene som blei bygd på Haldenjordet, var de fem hvite blokkene rett nedunder Rabba. Siden kom firemanns-boligene. Så kom eneboligene og deretter de andre blokkene på området.

 

Noen private hus blei også bygd på denne tida.

 

haldenjordet

 

{AF}Mer å lese: 

Ringerike boligbyggelag A/L: 50 års jubileumsberetning 1950-2000, side 23 (2000)

 Artikkelen om Dilejordet{/AF}

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *