Søndre torg

Søndre torg for over 100 år siden. Foto fra arkivet til Frank Tverran Søndre torg ligger midt i Hønefoss sentrum, men likevel heter det Søndre torg. Det er fordi byen har tre torg, og Søndre torg ligger lengst sør av torgene i byen. Da Hønefoss ble by i 1852, var Hønefoss et lite sted. Det… Fortsett å lese Søndre torg

Støalandet

Støalandet nærmest til venstre. Foto: Fjellanger-Widerøe/Buskerud Fylkesfotoarkiv     Støalandet ligger tvers overfor Petersøya og Søndre park i Hønefoss, på den andre sida av elva. Fra Støalandet kan du se rett over til Hønefoss sentrum. Slik kommer du til Støalandet fra Hønefoss sentrum: Du svinger inn mot Vesterntangen og følger veien mot Haug. Nederst i Vesternbakken… Fortsett å lese Støalandet

Livmarka

Hopprenn i Livbakken i 1909. Foto: Knut Espe / Buskerud Fylkesfotoarkiv     Livmarka ligger oppe i skogen innenfor Vesterntangen. Livmarka heter Livmarka fordi det var et idrettslag i Hønefoss som het Liv. Og idrettslaget Liv hadde en hoppbakke. Den bakken het Livbakken, og skogen rundt Livbakken ble kalt Livmarka. For lenge siden ble området… Fortsett å lese Livmarka

Gampefossen

Her ser du hvor stor fossen er i forhold til dama. Foto: Frank Tverran   Det er en foss i Hønefoss som heter Gampefossen. Men den er ikke lett å finne. For fossen ligger gjemt av skog og kvist, langt oppi Livmarka. Slik kommer du dit: Fra Vesterntangen følger du Livveien til du kommer til Holtbekkveien.… Fortsett å lese Gampefossen

Hønefoss skole

Klasse 6 b ved Hønefoss skole i 1907. Fotografen heter Knut Espe, og han var lærer ved skolen. Foto: Espe/Buskerud Fylkesfotoarkiv   Hønefoss skole er den eldste skolen i Hønefoss. Den er fra 1891. Det var en moderne fin og stor skole med store og lyse klasserom. Det var til og med sløydsal. Det var… Fortsett å lese Hønefoss skole

Tippen

Tippen i 1896 : Du kan se at de har kjørt og tippa stein, grus og flis ut i elva. Det lå flere hus der den gangen. De husa er borte nå. Den brua vi ser, går ikke der lenger. Brua i dag går nærmere fotografen som tok bildet. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv Tippen er den store parkeringsplassen foran… Fortsett å lese Tippen

Blybergshaugen

Blybergshaugen for omtrent 100 år siden. Foto: Adolf Johansen/Buskerud Fylkesfotoarkiv. Blybergshaugen ligger på nordsida i Hønefoss, like sør for St. Hanshaugen. Fra Nordre torg går vi inn i Hammerbrogata og så opp Lagesens gate. Blybergshaugen er oppkalt etter en som het Ole Olsen Blyberg (1812-1868) og som bodde i Hønefoss for omtrent 150 år siden. Han drev en… Fortsett å lese Blybergshaugen