Tippen

Tippen


Tippen i 1896 : Du kan se at de har kjørt og tippa stein, grus og flis ut i elva. Det lå flere hus der den gangen. De husa er borte nå. Den brua vi ser, går ikke der lenger. Brua i dag går nærmere fotografen som tok bildet. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv

Tippen er den store parkeringsplassen foran Stormarkedet i Hønefoss. Fra Hønefoss bru ser vi ned på Tippen.

I 1909 ble det bygd en kraftstasjon i Hønefossen, så byen skulle få strøm. Kraftstasjonen ligger like ved inngangen til Ringerike Stormarked. Rundt 1920 ble det bygd enda en kraftstasjon, litt lenger opp i fossen. Foran den kraftstasjonen står det en statue som heter Ringerikspiken. Den ser vi når vi går fra Sentrumstorget til brua.

bf 0605 25272

Tippen tidlig på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe/Buskerud Fylkesfotoarkiv

 

Tippa stein uti elva

For å få lagt fossen i rør, ble det gravd fram masse med grus og stein, og det ble tippa ut i elva. Og stedet der de tippa, ble kalt for Tippen. Så Tippen har hett Tippen i snart 100 år. Steinen som var kjørt fram, ble liggende på Tippen noen år.

Men så skjedde det noe: I 1920-åra var det mye nød og fattigdom i Norge. Det var mange som ikke hadde arbeid. Da hadde de heller ikke penger. Så satte Hønefoss kommune i gang noe som het nødsarbeid. Det vil si at folk jobba for kommunen, men uten å få lønn. De fikk mat-lapper i stedet for penger. Mat-lappene leverte de på butikken, og så fikk de mat. Mye av nødsarbeidet var på Tippen. Mange menn satt på Tippen og knuste og hogde steiner, de ”pukka stein” som skulle bli pukkstein. Det er litt stor småstein som brukes til nye veier.

Nå er det av og til tivoli på Tippen om sommeren.

Tippen

Tippen i august 2011, med den nye gang- og sykkelbrua.

Kart over tippen

Hønefoss bru ligger omtrent midt på bildet, langt opp. Tippen er det grå området med rød ring rundt til høyre nedenfor brua.

{AF}
Mer å lese:
Morgan Bentzen: De harde 1930-åra. Heftet Ringerike 1980, s. 24-25
Wikipedia{/AF}

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *